erfgoedobject

Klooster en meisjespensionaat van Haverloo

bouwkundig element
ID: 77227   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77227

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster en meisjespensionaat van Haverloo. Enkele zusters van de congregatie van de zusters van de Heilige Ursula moeten noodgedwongen Tours verlaten en vestigen zich in Assebroek. In 1904-1905 wordt er een klooster met kapel gebouwd. Er komt ook een pensionaat voor meisjes uit de betere kringen, deze kent in het interbellum internationale faam. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het pensionaat afgeschaft. De school, nu ook toegankelijk voor buurtkinderen, blijft bestaan. In 1958 verlaten de zusters het klooster, een technische en beroepsschool nemen de gebouwen in. Door uitbreidingswerken wordt het klooster, op het eind van de jaren 1970, afgebroken en komen er nieuwe gebouwen in de plaats. Heden staan de gebouwen ingeplant op het oude kloosterdomein. Enkele gebouwen uit het interbellum zijn nog bewaard gebleven.

  • BARREMAECKER R. (ed.), Assebroek, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, p. 69.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster en meisjespensionaat van Haverloo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77227 (Geraadpleegd op 12-08-2020)