erfgoedobject

Hoeve Ter Lo

bouwkundig element
ID
77247
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77247

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische hoeve "Ter Lo" of "Bouchoute", bestaande uit verschillende bestanddelen. Oorspronkelijk een omwald leengoed, gelegen ten zuidwesten van het Park van Male en palend aan de Vossensteert, de Maalse Steenweg en Engelendalelaan. Het leengoed wordt in 1372 vermeld als "den hove van der Lo neffens den wege die gaet ter Loweede waert". De hoeve staat aangeduid op de kaart van Pieter Porbus (1561-1571). Valt, volgens een kaart van 1712, nog net binnen de baronie van Male. Op een kaart van 1775, met eigendommen van de Brugse kartuizers in Assebroek en Sint-Kruis, getekend met opperhof en neerhof binnen een dubbele omwalling. In de 19de eeuw in gebruik als jeneverstokerij. De gebouwen worden in de loop van de 19de en de 20ste eeuw meermaals uitgebreid en aangepast.

In 1851 meldt het kadaster de gedeeltelijke afbraak van vermoedelijk een landhuis en in 1960 de volledige afbraak van de restanten. De locatie van dit gebouw is te situeren op de weide gelegen ten noordoosten van het woonhuis.

Heden ligt de boerderij ingesloten in de verkaveling van de wijk "Ter Lo". Sterk verbouwd, witbeschilderd boerenhuis met één opkamertravee, aansluitende stallingen onder lagere nok. Haaks staat de monumentale bakstenen schuur en wagenhuis, met datum "1812", en zonnerad op de noordoostelijke eindgevel.

  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 531, nummer 118.
  • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, jg. 117, nummers 1-2, 1980, p. 94.
  • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 71.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Ter Lo [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77247 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.