erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 77319   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77319

Juridische gevolgen

Beschrijving

Damse Vaart-Zuid nr. 183. Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen, op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845) aangeduid als een herberg "het cabaret Grijs peerd". De huidige gebouwen dateren wellicht uit het einde van de 19de eeuw en zijn recent opgeknapt. Het hoger gelegen woonhuis met opkamertravee paalt aan de dijk met haaks daarop de lager gelegen stallingen.


Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77319 (Geraadpleegd op 08-07-2020)