erfgoedobject

Koetsgebouw en park Les petits Fayards

bouwkundig / landschappelijk element
ID
77377
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77377

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig koetsgebouw zogenaamd "Les petits Fayards", horend bij het kasteel "Les Fayards". Gebouwd in 1909 in opdracht van Julien Nyssens-Hart, hoofdingenieur met een belangrijke rol bij het tot stand komen van Brugge-Zeehaven. In 1956 verkavelt de toenmalige eigenaar het domein en verbouwt het koetshuis tot woning.

De baksteenbouw op rechthoekige plattegrond was oorspronkelijk bepleisterd, twee bouwlagen onder semi-Frans dak (leien en zink), neoclassicistische stijl. Alle gevels worden geritmeerd door rondbogen rustend op vlakke pilasters, twee op de korte en drie op de lange zijden. Aan de noordzijde staken oorspronkelijk één of meerdere koetspoorten met in het blinde boogveld een ruitvormige baksteenversiering. Heden op de begane grond, al dan niet oorspronkelijke rondboogvensters en deurvensters, op de verdieping segmentboogvensters aansluitend op de boogvorm. Onder de dakrand een bepleisterde geprofileerde lijst. Het dak heeft gebogen voordakvlakken doorbroken door ronde oculi met versierde zinken omlijsting.

In de tuin ligt de vijver horend bij het kasteeldomein Les Fayards.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 5 maart 2001.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1033/0140, 1909.
 • Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, Sint-Kruis in postkaarten, 2004, p. 99.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Parkaanleg

Het park dateert in kern uit het midden van de 19de eeuw, zoals een schematische weergave op de topografische kaart van 1862 aantoont. Een latere kaart uit 1910 toont het driehoekig domein met inplanting van het kasteel en koetshuis en een padenpatroon dat de eigenaar een gevarieerde wandeling door het domein en rondom de onregelmatig gevormde vijver met eilandje bood. Een postkaart uit datzelfde jaar toont een blik over de vijver langsheen het koetshuis naar het nieuwe kasteel. De postkaart biedt tevens een blik op de aanwezige beplanting, zo ligt ten noorden van de vijver een dichtbebost gedeelte dat ook nu nog als parkbos is ingevuld. Langsheen de vijverrand staan in groepjes aangeplante bomen op kunstmatige heuveltjes, waaronder beuken. Een latere glasplaat (1920-1935) toont een blik op het eilandje begroeid met onder meer rododendronstruiken en toegankelijk via een eenvoudig houten bruggetje.

Heden is deze landschappelijke aanleg met vijver met eiland, zichtas, parkbos en bomengroepen, centrale gazon en omringende bomengordel langs de straatzijde nog grotendeels bewaard. Door de opdeling van het oorspronkelijke domein in twee eigendommen is op de perceelsgrens een haag aangeplant die de centrale zichtas richting vijver doorbreekt. 

 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
 • Beeldbank Brugge, Kasteel Les Fayards te Sint_Kruis [online], Beeldbank Brugge (geraadpleegd op 17 oktober 2022).
 
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Kasteel Les Fayards met park

 • Is deel van
  Maalse Steenweg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Koetsgebouw en park Les petits Fayards [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77377 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.