Herberg De Zorge

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Kruis
Straat Moerkerkse Steenweg
Locatie Moerkerkse Steenweg 194, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Kruis (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg De Zorge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Moerkerkse Steenweg nummer 194. Voormalige herberg zogenaamd "DE ZORGE", gebouwd in 1834 en gelegen voorbij de kerk van Sint-Kruis, op de splitsing met de Polderstraat.
Op een onbebouwd stuk zaailand gelegen in de Watering van de Broek wordt de herberg met werkwinkel "DE ZORGE" en een tweewoonst gebouwd. Staat op de Poppkaart (1842) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845). In 1869 volgt een uitbreiding met drie kamers.
Vanaf 1910 lag vóór de herberg een bolbaan en stonden enkele linden, deze verdwijnen in de loop van de 20ste eeuw. In 1933 wordt het pand aangepast voor een nieuwe functie als gemeentehuis en het voorportaal aangebouwd. In 1969 verhuist het gemeentehuis naar de huidige plaats ten westen van de kerk. Gerenoveerd in de jaren 1970 en dan ingericht als cultureel centrum, bibliotheek, toneel- en vergaderzaal.
Laag huis onder verspringend pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) en rechts een opkamertravee. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw boven zwart gepekte plint. Hoofdingang in vooruitspringend portaal met tuitgevel van 1933, vleugeldeur met daarboven een ovale oculus. Getoogde muuropeningen, vensters met grote roedeverdeling en luiken.

  • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, pagina 111.
  • KEMEL Y., Herberg "De Zorge" in Sint-Kruis, ter perse in Brugs Ommeland 2005.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerkerkse Steenweg

Moerkerkse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.