erfgoedobject

Klooster van de zusters van Maria van Pittem en vrije basisschool

bouwkundig element
ID
77452
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77452

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pastorieweg nummers 2-4 vormt een hoek met de Boogschutterslaan. Klooster van de zusters van Maria van Pittem en aanpalende vrije basisschool. De oudste gebouwen, ontworpen door architect Antoine Dugardyn (Brugge), dateren van 1925 en 1929-1930. Het klooster en bijhorende meisjesschool waren voordien gevestigd aan de Moerkerkse Steenweg (zie nummer 395). Toen de school in 1925 aan uitbreiding toe was, wordt beslist een nieuwe school en klooster met kapel te bouwen aan de kerk van Sint-Kruis, langs de Pastorieweg en Boogschutterslaan.

In 1925 koopt het klooster van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen een stuk grond, gelegen aan de noordkant van de kerk. In datzelfde jaar geraakt de bouw van de eerste vier klassen klaar. Het jaar daarop is het klooster afgewerkt, worden er vier klassen bijgebouwd en kan de school van de Moerkerkse Steenweg naar hier verhuizen. In 1929 uitbreiding van de school met zeven klassen. In 1930 tenslotte wordt het geheel ingewijd door bisschop Henricus Lamiroy. In 1952 en 1960 wordt tegen de noordgevel een vleugel aangebouwd. In 1962 komt er een secundaire afdeling gelegen aan de Boogschutterslaan (nummer 25) met uitbreiding in 1989.

Beeldbepalend klooster (1925-1930), met drie vleugels in U-vorm gebouwd. Gele, verankerde baksteenbouw onder leien zadeldaken, opgetrokken in een historiserende stijl geïnspireerd op lokale voorbeelden. Gaaf bewaarde gevels geritmeerd door trap- en lijstgevels. Hoge daken verlevendigd door dakvensters en -kapellen. De rechthoekige vensters zijn gevat in rondboogvormige of rechthoekige traveenissen. Achter de vooruitspringende ingangstravee ligt de kapel van het klooster, herkenbaar aan de dakruiter met klokje. Boven de korfboogpoort zit een beeldnis met beeld van Maria met Kind.

De eenbeukige kapel wordt aan de westkant verlicht door een rond glasraam, aan de zijkanten door lancetvensters.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1035/0380, 1925.
  • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 39, 81.
  • CALLEWAERT D., KEMEL Y., VANHULLE A., 150 jaar onderwijs in Sint-Kruis, Werkgroep geschiedenis Sint-Kruis, 2002, p. 8-9, 23-24, 39-42.
  • DUYCK R., Sint-Kruis, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, p. 60.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de zusters van Maria van Pittem en vrije basisschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77452 (Geraadpleegd op )