Pastorie van de kerk van de Heilige Kruisverheffing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Kruis
Straat Pastorieweg
Locatie Pastorieweg 15, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Kruis (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de kerk van de Heilige Kruisverheffing

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorieweg nr. 15. Pastorie van de kerk van de H. Kruisverheffing, gebouwd in 1898 cf. muurankers, opgetrokken in een neogotische stijl. De pastorie vervangt de oude langs de Polderstraat (cf. nr. 36). Vrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën gelegen in een beboomde tuin, omgeven met een hagebeuk en toegankelijk via een smeedijzeren hek gevat in bakstenen pijlers. Verankerde, rode baksteenbouw met een bepleisterde plint en onder pannen zadeldak. Voor- en achtergevel zijn op dezelfde manier uitgewerkt. Centrale deurtravee uitlopend in een getrapt dakvenster, korfboogdeur aan de voorkant met bekronende beeldnis met beeld van de Goede Herder. Traveenissen afgedekt met tudorboog, kroonlijst op klossen.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pastorieweg

Pastorieweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.