erfgoedobject

Ensemble met politiebureel

bouwkundig element
ID
7746
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7746

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze bouwmaatschappij was opgericht met als doel Zurenborg uit te bouwen als nieuwe woonwijk. Arnou drukte als investeerder, als ontwerper en als aandeelhouder van de bouwmaatschappij een belangrijke stempel op de wijk Zurenborg. Hij bouwde huizen in neoclassicistische, in neo-Vlaamserenaissance-stijl of in eclectische stijl, telkens met een verzorgde en fantasierijk uitwerkte façade die de reeksbouw overstijgt.

Het ensemble bestaat uit een opvallend hoekhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, bedoeld als politiekantoor voor de nieuwe wijk, met aansluitend een symmetrisch opgebouwd neoclassicistisch ensemble van vier burgerhuizen.

Het politiekantoor is een pand van drie bouwlagen onder een leien zadeldak, met een opvallende hoektoren. Rode bakstenen lijstgevels verlevendigd met banden, friezen, panelen en boogvelden van natuursteen en kleurige baksteen. Hoek gemarkeerd door hoger opgaande erker met leien spits. Opengewerkte gevel in Nottebohmstraat met rechthoekige vensters, erker met rondboog- en gekoppeld venster. Nagenoeg blinde gevel van Walvisstraat met rechthoekige deur in sobere natuurstenen omlijsting onder driehoekig fronton.

De vier neoclassicistische burgerhuizen in de Nottebohmstraat tellen elk drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken. De symmetrie van het ensemble is doorbroken door de verhoging van de linkse woning. Oorspronkelijk staken de centrale woningen iets boven de twee flankerende uit. Ook sprongen de twee middelste huizen in het oog door de extra decoratie boven de bovenvensters; boogvelden met stucversiering die nu verdwenen zijn.

De vier lijstgevels hebben een witgeschilderd, bepleisterd parement op hardstenen plinten en met houten kroonlijsten. Kordonlijsten en doorlopende onderdorpels onderstrepen de horizontaliteit in de gevelcompositie. Op de begane grond rechthoekige vensters en deuren, onder rechte lateien, met opvallend accent voor het bovenlicht van de deuren. De vensters op de eerste verdieping zijn getoogd, met versierde sluitsteen. Op de halve bovenverdiepingen, gekoppelde rechthoekige vensters, van elkaar gescheiden door verlengde modillons die de kroonlijst ondersteunen. De twee centrale huizen hebben een balkon op de eerste verdieping.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1896 # 1267.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble met politiebureel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7746 (Geraadpleegd op )