erfgoedobject

Afspanning Het Koersepeerd

bouwkundig element
ID
77464
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77464

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Afspanning voor paarden Het Koersepeerd
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Male
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij Ministerieel Besluit van 04/07/96. Zogenaamd "Het Koersepeerd", voormalige afspanning voor paarden, haaks op de straat gebouwd en westelijk gelegen aan een geïsoleerd stuk van de ingangsdreef naar het kasteel van Rijkevelde (zie Holleweg). In oorsprong wellicht daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Op een kaart van 1779 met het centrum van Male staat op deze plaats een kleiner volume aangeduid. Op een kadasterplan van 1809 is het gebouw getekend met uitbreiding aan de noordkant en de zijgevel nu palend aan de straat, zie huidig. Een bouwaanvraag van 1861 met uitbreidingsplannen voor een huis gelegen tegenover de ingang naar het kasteel, slaat vermoedelijk op dit huis. Een gevelsteen in de zijgevel met datum "1861" geeft een bijkomende bevestiging.

Gerestaureerde en sterk vernieuwde hoeve met voorliggende weide, afgezoomd met beukenhaag en een ommuurde achtertuin. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw met gepekte plint, pannen zadeldak. Beluikte vensters met kleine en grote roedeverdeling naar oud model. Puntgevel aan de straatkant met steunbeer en in de top rondboogvenster.
Tegen de achtergevel staat een monumentaal schouwlichaam.

  • Rijksarchief Brugge, Collectie Mestdagh, nummer 1454 c, Verzameling kaarten en plannen, nummer 1608.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1031/0002, 1861.
  • DUYCK R., Sint-Kruis, geschiedenis van de Brugse rand, 1987, p. 83.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Afspanning Het Koersepeerd [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77464 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.