erfgoedobject

Natuurreservaat De Schobbejakshoogte

bouwkundig element
ID
77512
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77512

Juridische gevolgen

Beschrijving

Natuurreservaat "De Schobbejakshoogte" wordt beheerd door Natuurreservaten v.z.w. De naam schobbejak slaat op min of meer reliëfrijke terreinen waar schobbejakken (dieven, struikrovers,…) een toevlucht zochten. Het gebied werd ook wel "d' hoogten" of "'t wit zand" genoemd.

Het reservaat is een relict van de gordel landduinen, ontstaan in de Jongste Ijstijd (circa 100.000-10.000 jaar geleden). Het gebied wordt afwisselend als landbouw- en/of als bosgebied geëxploiteerd. Eens onder militair beheer wordt vanaf 1950 aan zandwinning gedaan en een landschap met putten en bergen aangelegd om pantservoertuigen uit te testen. Vanaf eind jaren 1980 wordt het beheerd als reservaat met de bedoeling het oude heidelandschap te herstellen. Het begrazen door schapen, geiten en pony's beletten het toegroeien met bomen en bevordert het behoud van de typische heide- en veldvegetatie.

Het 5 hectare grote domein heeft een spievorm aan de zuidzijde afgebakend door een verharde weg (een deel van de voormalige weg naar Sijsele, zie Boomkwekersstraat en Paalbos) en aan de noordzijde door de oude spoorwegbedding.

Ten noorden van het reservaat strekt zich het meersengebied, "Zuudmeersch" of "Beixbroek", tot aan de Maalse Steenweg uit. In die meersen ontspringt de Maleleie, die voert het water af van het gebied rond de kastelen Puienbroek, de Vijvers en Male en loopt ten westen van het Maleveld naar Damme waar ze in het Zuidervaartje uitmondt.

  • CAFMEYER M., Het Grafelijk Domein van Male, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1970, p. 139-140.
  • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1980, p. 93-94.
  • DECLEER K., De heide en stuifzanden van Ryckevelde: natuur met grote N, in Arsbroek, kring Hervé Stalpaert, jaarboek 7, 1990, p. 47-54.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Natuurreservaat De Schobbejakshoogte [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77512 (Geraadpleegd op )