Natuurreservaat De Schobbejakshoogte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Kruis
Straat Rijkeveldestraat
Locatie Rijkeveldestraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Kruis (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Natuurreservaat De Schobbejakshoogte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Natuurreservaat "De Schobbejakshoogte" wordt beheerd door Natuurreservaten v.z.w. De naam schobbejak slaat op min of meer reliëfrijke terreinen waar schobbejakken (dieven, struikrovers,…) een toevlucht zochten. Het gebied werd ook wel "d' hoogten" of "'t wit zand" genoemd.
Het reservaat is een relict van de gordel landduinen, ontstaan in de Jongste Ijstijd (ca. 100.000-10.000 jaar geleden). Het gebied wordt afwisselend als landbouw- en/of als bosgebied geëxploiteerd. Eens onder militair beheer wordt vanaf 1950 aan zandwinning gedaan en een landschap met putten en bergen aangelegd om pantservoertuigen uit te testen. Vanaf eind jaren 1980 wordt het beheerd als reservaat met de bedoeling het oude heidelandschap te herstellen. Het begrazen door schapen, geiten en pony's beletten het toegroeien met bomen en bevordert het behoud van de typische heide- en veldvegetatie.
Het 5 ha grote domein heeft een spievorm aan de zuidzijde afgebakend door een verharde weg (een deel van de voormalige weg naar Sijsele, cf. Boomkwekersstraat en Paalbos) en aan de noordzijde door de oude spoorwegbedding.
Ten noorden van het reservaat strekt zich het meersengebied, "Zuudmeersch" of "Beixbroek", tot aan de Maalse Steenweg uit. In die meersen ontspringt de Maleleie, die voert het water af van het gebied rond de kastelen Puienbroek, de Vijvers en Male (cf. supra) en loopt ten westen van het Maleveld naar Damme waar ze in het Zuidervaartje uitmondt.

  • CAFMEYER M., Het Grafelijk Domein van Male, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1970, pagina's 139-140.
  • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1980, pagina's 93-94.
  • DECLEER K., De heide en stuifzanden van Ryckevelde: natuur met grote N, in Arsbroek, kring Hervé Stalpaert, jaarboek 7, 1990, pagina's 47-54.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rijkeveldestraat

Rijkeveldestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.