erfgoedobject

Mariakapel

bouwkundig element
ID
77553
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77553

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Mariakapel
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Mariakapel
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

De precieze bouwdatum is niet gekend. Heemkundige studies vermelden dat de kapel door toedoen van de priesterfamilie Roggeman rond 1865 werd gebouwd en deel uitmaakte van een intense volksdevotie. Volgens cartografische gegevens minstens opklimmend tot 1863. Volgens het kadasterarchief zeker vóór 1875 gebouwd. Afgaande op de stichtingsperiode en het Mariamonogram was de kapel oorspronkelijk aan Maria gewijd. Nu wordt er Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes vereerd. Kapel gerenoveerd in 1991 en plechtig ingewijd op 30 april 1991 (zie parochiearchief).

Gerenoveerde, middelgrote devotiekapel in sobere neoclassicistisch getinte stijl, op rechthoekig grondplan met zeszijdige koorsluiting. Opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk met wit gekleurde voegen op een nieuwe lage hardstenen plint en afgedekt met een leien zadeldak; koor met meerzijdig tentdak met bekronende koperen bol en geajoureerd smeedijzeren topkruis.

Naar de straat georiënteerde voorpuntgevel gekenmerkt door een klein portaal, gevat tussen twee pilasters met eenvoudige kapitelen; gelijkvormige pilasters accentueren de hoeken. De kapel wordt afgesloten met een donkergroen geschilderde houten deur, met offerbusgleuf en smeedijzeren traliewerk, aan een bordes van twee nieuwe hardstenen treden. Het fraai geschilderde Mariamonogram met de letters "MA" op een witte achtergrond in het boogveld boven de deur verwijst naar de oorspronkelijke patroonheilige.

Interieur

Gepleisterd en gewit interieur met omlopende donkergrijs geschilderde geprofileerde kroonlijst. Stervormig gewelf van het koor verfraaid met een cirkel van goudkleurige sterretjes; nieuwe vierkante roodkleurige vloertegels.

Tegen de achterwand van de koorzijde staat een opvallend altaar op een geprofileerd voetstuk met een nieuw marmeren altaarblad. Wit en grijs geschilderd altaar met centraal een goudkleurig IHS-monogram. Groot gepolychromeerd Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld met aan weerszij een beeld van Bernadette Soubirous en een knielende engel. Een beschilderde houten plank bestemd voor ex-voto's hangt aan de wand.

  • Pastorie Wichelen, Parochiearchief, Gedenkschriften Der Kerk van Wichelen beginnende met het opbouwen der Nieuwe Kerk 1870 (...), p. 140-141.
  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • Sint-Gertrudisparochie Wichelen doorheen de eeuwen, Wichelen, 1973, p. 46-47.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mariakapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77553 (Geraadpleegd op )