erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
77558
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77558

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gesloten hoeve op rechthoekige plattegrond, volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm daterend uit het begin van de 20ste eeuw. Teruggaand op een minstens tot de 18de eeuw opklimmende landbouwsite zoals aangeduid op de kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778. Hoeve met losse bestanddelen volgens de kadastrale legger van het Primitief plan circa 1834 eigendom van de familie Broeck. Verbouwd tot een hoeve met volledig gesloten aanleg door de landbouwersfamilie Luyckx - De Winne, een aantal jaar vóór 1910 (zie kadastergegevens).

Volumes geschikt rond vierkant binnenerf, verhard met aangestampte aarde en deels beplant.

Zuidelijk georiënteerd boerenhuis aan noordzijde, van zeven traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. In kern minstens opklimmend tot het begin van de 19de eeuw, nu met 20ste-eeuws voorkomen. Geschilderde verankerde lijstgevel. Rechthoekige vensters aan lekdrempels met uitgesneden luiken. Dito centrale omlijste deur. Twee getoogde zoldervensters in oostelijke zijpuntgevel destijds gedicht bij de bouw van de schuur aan de straat. Ten westen, achterin gelegen L-vormige oostelijk georiënteerde stalvleugel. Hogere baksteenbouw onder pannen schilddak met centraal klein dakvenster, naar verluidt gebouwd in 1958 ter vervanging van de oudere ingestorte vleugel. Volume grotendeels aan het gezichtsveld onttrokken door de haast blinde buitenmuur van de lagere haaks aangebouwde stallen.

Ten oosten, langgerekte dwarsschuur parallel aan de straat aan een smalle gekasseide strook, met begin 20ste-eeuws voorkomen. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen), op lage gecementeerde plint. Twee groengeschilderde vleugelpoorten. Erftoegang via kleine deur in linkerzijpuntgevel; verluchtingsgaten in de rechterzijpuntgevel. Binnenin houten dwarsgebint op standvinken.

Rechts, planten- en groentetuin aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan twee gecementeerde bakstenen pijlers.

Bij plaatsbezoek op 19/05/2009 dwarsschuur aan de straat om veiligheidsredenen afgebroken na gedeeltelijke instorting. Hoeve heden met U-vormige plattegrond.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

De hoeve heeft opnieuw zijn gesloten vorm verkregen door het heropbouwen van de schuur aan de straat.

Auteurs : Jacobs, Els
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77558 (Geraadpleegd op )