erfgoedobject

Kapel Troost der Bedrukten met flankerende linden

bouwkundig element
ID
77631
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77631

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ingeplant ten westen van de voormalige dorpskom, op de hoek met de Dreefstraat onderdeel van het tracé van de voormalige heirweg van Gent naar Dendermonde. Kleine, schuin ingeplante vrijstaande kapel geflankeerd door twee grote lindebomen, achteraan grenzend aan de zijgevel van een jonger woonhuis.

Precieze bouwdatum is niet bekend. Volgens cartografische gegevens is deze als "Chapelle Ste Marie" geïdentificeerde kapel minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw (zie voorstelling op de Vandermaelenkaart van circa 1847-1848 en de Poppkaart van omstreeks 1860). Op basis van stijlkenmerken is deze kapel mogelijk ouder. Het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium dateert de kapel tussen 1791 en 1810.

Volgens het kadasterarchief behoorde de kapel circa 1880 toe aan Theodoor Pieter Frans Janssens – Beeckman, fabrikant en eigenaar van het kasteel Janssens (Margote nummer 44) en zijn verwanten. De lokale geschiedschrijving schrijft deze kapel echter toe aan Alphonse Janssens de Varebeke en diens echtgenote Coleta De Schrijver. Zij zouden het nagelaten hebben aan hun dochter Josepha-Marie-Colette Janssens de Varebeke die het op haar beurt verkocht aan Kamiel De Both verwant aan de cijnspachters van de in 1880 opgerichte aanpalende boerderij. De kapel is nu privébezit.

Sobere neoclassicistische kleine devotiekapel met een rechthoekige plattegrond, vlakke koorsluiting en bekronend zadeldak met zwarte pannen en gebruikelijk ijzeren topkruis. Eenvoudige gewitte baksteenbouw op gepikte plint met mooie voorgevel in neoclassicistische stijl met een gestucte deuromlijsting met pilasters, hoofdgestel en driehoekig fronton met halfcirkelvormige getraceerde oculus. Het opschrift "Troost der Bedrukten" in het hoofdgestel refereert aan één van de taken van Maria en verwijst naar een oude Mariadevotie. Groen geschilderde rechthoekige voordeur met beglaasd deurlicht en houten latei; rondboogvormige venstertjes met ijzeren tracering en gekleurd glas in beide zijgevels.

Interieur

Interieur met gepleisterd en beschilderd tongewelf. Achterwand volledig ingenomen door een sober gemetst altaar met rondboogvormige omlijste beeldnis in neoclassicistische stijl met twee pilasters op rechthoekige sokkels met Dorische kapitelen en een geprofileerd boogveld. Centraal staat een gepolychromeerd beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op een rotsgrondje met rozenknoppen aan haar voeten, boven op een sokkel met het geschilderde opschrift: "Ave Maria". Het oorspronkelijk 18de-eeuws gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind dat een slangetje vertrapt wordt om veiligheidsredenen nu niet meer in de kapel bewaard.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 77.
  • Sint-Gertrudisparochie Wichelen doorheen de eeuwen, Wichelen, 1973, p. 45-46.
  • VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Oost-Vlaanderen. Kanton Wetteren, Brussel, 1978, p. 44.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Twee opgaande kapellinden Troost der Bedruktenkapel

  • Is deel van
    Brugstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Troost der Bedrukten met flankerende linden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77631 (Geraadpleegd op )