erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
77645
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77645

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Grote gesloten hoeve, gelegen aan de straat in de straatknik en westwaarts van een driehoekig deels bebouwd plein. Gesitueerd aan de vroegere verbindingsweg naar Lede. Volgens kaartmateriaal in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw en teruggaand op een hoeve met losse bestanddelen. Oorspronkelijke configuratie tot op heden behouden maar in de loop van de 20ste eeuw (1905, 1928) door de familie Siau-Saeys dichtgebouwd tot huidige plattegrond. In functie van kippenkwekerij nogmaals achteraan vergroot in de jaren 1935 (cf. kadasterarchief).

Beeldbepalend landbouwbedrijf met gewitte bedrijfsgebouwen onder zadeldaken (pannen, golfplaten) geschikt rond vierkant verhard binnenerf. Links afgesloten door lage afsluitingsmuur met hekwerk.

Zuidelijk georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag en zes traveeën onder pannen zadeldak, minstens opklimmend tot het begin van de 19de eeuw (confer Primitief plan van rond 1834). Slechts één kamer diep. Volume niet meer gewijzigd, enkel ten westen verbonden met jongere aanbouw. Geel geschilderde verankerde lijstgevel met schijnvoegen op een lage okerbruin geschilderde plint. Aflijnende getrapte daklijst. Twee deuren aan erfzijde gevat in een vlakke omlijsting met dropmotief; daarboven verzorgde gevelversiering met guirlande en twee takjes, stilistisch in het begin van de 20ste eeuw te dateren. Rechthoekige beluikte vensters op hardstenen drempels. Vernieuwd schrijnwerk, met oudere voorzetraampjes. Ten oosten lager aangebouwd huisje, afgewerkt met een baksteenfriesje en naar verluidt vroeger gebruikt als varkensstal.

Gewitte dwarsschuur aan de straat onder zadeldak (golfplaten), in kern begin 19de-eeuws, in 1905 zuidwaarts vergroot. Verluchtingsgaten in beide zijpuntgevels. Ten zuiden, jongere stalvleugel onder lessenaarsdak.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77645 (Geraadpleegd op 22-06-2021)