erfgoedobject

Hoeve Blondeel

bouwkundig element
ID
77654
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77654

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Blondeel
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Blondeel: boerenwoning
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dries met drinkpoel
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve Blondeel, met als monument beschermd boerenhuis bij Ministerieel Besluit van 13.09.1996. Voormalige hoeve, ingeplant ten oosten van de Dries. Verhard erf met centraal bloemenperk, wellicht op de plaats van de vroegere mestvaalt, deels afgesloten door een schutting van betonplaten. Een L-vormige schuur die paalde aan de straat, en minstens opklom tot het begin van de 19de eeuw (zie Primitief plan) verdween vóór de bescherming in 1996. Haaks op de straat ingeplant boerenhuis, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw, op de rechterhoek door een gevelsteentje gedateerd 1786. Dit jaartal verwijst naar de uitbreiding van de woning aan de noordoostzijde.

Woning van zes traveeën en één bouwlaag onder een hoog zadeldak van Vlaamse pannen tussen zijaandaken met vlechtingen en topstuk rechts. Aandaken met twee asymmetrische zoldervenstertjes in grijze bakstenen omlijsting onder waterlijstje. Beraapte, nu witgeschilderde erfgevel, gericht naar het zuiden, op grijsgeschilderde plint, afgelijnd door een geprofileerde bepleisterde daklijst. Rechthoekige vensters en deur in vlakke grijsgeschilderde omlijsting, nieuw schrijnwerk. Aflijnende geprofileerde daklijst.

Interieur met behouden balklagen met zware versierde moerbalken en paneeldeuren. Een moerbalk met gleuf van een vroeger schoorstuk wijst mogelijk op een vroegere vakwerkbouw. Slaapkamer achteraan van de uitbreiding van 1786, met behouden stucplafond met omlopende hollijst en stucprofielen en een schouwboezem met lijstwerk en guirlande in Lodewijk XVI-stijl. Opkamer met zware moerbalk met versierd uiteinde.

 • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, archief.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dries met drinkpoel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Blondeel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77654 (Geraadpleegd op )