erfgoedobject

Kasteel Janssens

bouwkundig element
ID
77674
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77674

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Janssens
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Kasteel Janssens". Oorspronkelijk landhuis met L-vormige plattegrond, volgens de kadastrale legger bij het Primitief plan in 1834 in het bezit van J.J. Beeckman, notaris en burgemeester van Wichelen. Alsnog volgens het kadasterarchief vergrootte hij zijn eigendom in de jaren 1840-1850, legde een lusttuin aan en bouwde een oranjerie en paviljoen palend aan de straat. Door huwelijk van een dochter Beeckman met Theodoor Pieter Frans Janssens, fabrikant van Sint-Niklaas, ging het domein over op de familie Janssens. Hun erfgenamen verbouwden het huis in 1903, verlengden het achteraan en voegden een uitbouw in de oksel toe, overeenstemmend met de huidige plattegrond. De familie Janssens verkocht het domein circa 1929. De nieuwe eigenaar, dokter De Waele liet het tuinpaviljoen en de oranjerie slopen en de lusttuin verkavelen. Eind de jaren 1950 werd het neoclassicistische landhuis ontpleisterd en in 1963 werd de voortuin gedeeltelijk onteigend voor de nieuwe steenweg waardoor het domein zijn fraai ijzeren toegangshek en hekpijlers met siervaasbekroning verloor (zie oude prentbriefkaarten). Heden eenvoudig ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers.

Alleenstaand herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen boven een souterrain onder schilddak (leien). Oorspronkelijk gepleisterde en witgeschilderde gevels op een hoge sokkel in afgevlakte bossage, heden ontpleisterde baksteen op een lage plint van hardsteenplaten. Gemarkeerd linker zijrisaliet met rondboogpoort met empire getint bovenlicht (vleermuismotief met pijlen) geflankeerd door pilasters met hardstenen neuten, imposten en dekstenen. Hoge rondboogvensters met bewaard schrijnwerk, waaiervormig bovenlicht en persiennes. Vierkante kelder- en bovenvensters; keldervensters met hardstenen latei en persiennes.

Witgeschilderde linker zijgevel van twee traveeën, aan de Gebuurweg met onder meer blinde halfcirkelvormige nissen op de begane grond en aansluitende gewitte bakstenen tuinmuur geleed door pilasters, verder in de straat vervangen door een betonnen afsluiting.

  • Prentbriefkaartencollectie de Heer R. Ruys (Wichelen).
  • DE MAESSCHALCK G., Het gehucht Schoonaarde zelfstandige gemeente in 1873, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, XX, 1, 1993, p. 16-18.
  • HEYNDERICKX J., Wichelen rond de eeuwwisseling. Margote, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, III, 2, 1976, p. 21-22.
  • HEYNDERICKX J., Wichelen rond de eeuwwisseling. Margote - Het kasteel Janssens, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, III, 3, 1976, p. 63-64.
  • VERBERCKMOES N., Wichelen verleden en heden, s.l, 1991, p. 225-228.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Janssens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77674 (Geraadpleegd op )