erfgoedobject

Leopoldpark - kiosk

bouwkundig element
ID: 77713   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77713

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Leopoldpark - kiosk
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Leopoldpark
  Deze bescherming is geldig sinds 25-01-2006

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Leopoldpark
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Leopold II-laan z.nr. Leopoldpark.
Kiosk, gelegen aan de noordzijde van het park, ingeplant op een soort verhard parkeiland. De kiosk wordt in 1885 aangekocht door het Oostends stadsbestuur bij een Frans bedrijf in Saint-Sauvez-les-Arraz. Hij wordt in het Leopoldpark geplaatst ter vervanging van de in 1876 uitgebrande eerste houten, met rieten dak afgedekte, kiosk daterend van 1862.
De kiosk wordt op 16 juni 1885 ingehuldigd met een concert verzorgd door de harmonie Euterpe onder leiding van E. Pierkot, leraar aan de Oostendse muziekschool. Hij wordt in 1899 met planten omzoomd en van afboordingen voorzien waarvoor men afbraakmateriaal zou gebruikt hebben van de in 1899 gesloopte oude Koninklijke Stallingen in de Van Iseghemlaan.
De kiosk wordt in de loop der jaren veelvuldig gebruikt voor muziekoptredens in het kader van het jaarlijks muziekfestival. Thans minder in gebruik. Het dak wellicht vernieuwd bij herstel na de Tweede Wereldoorlog. Restauratie in de jaren 1997-1999.
Is thans de oudst bewaarde kiosk in de stad Oostende. Een tweede kiosk die bewaard bleef is deze op het Wapenplein te Oostende, daterend van 1895 en gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Theobald Van Hille (beschermd als monument bij K.B. van 22/09/1981).

Gietijzeren achthoekige vaste parkkiosk op gemetselde onderbouw, die qua architecturale opbouw volledig beantwoordt aan de klassieke drieledige structuur. Dit type kiosk levert het Franse bedrijf een eerste prijs op tijdens een expo in Rouen.
Podium ca. 90 cm hoog, zonder bijkomende utilitaire functie. Oorspronkelijk massieve achthoekige bakstenen constructie voorzien van crèmekleurige beschilderde cementbepleistering. Na restauratie is de sokkel bekleed met grijze vierkante tegels (19,5 x 19,5 cm) met brede voeg, uitgevoerd door Strubbe (Eernegem). Voorheen aan westzijde vaste trapconstructie met 7 treden; thans vervangen door ijzeren trap.
Perkafboording, eveneens achthoekig, oorspronkelijk bestaande uit geprofileerde boordsteen in blauwe hardsteen. Tevens waren op de acht hoekpunten en aan weerszijden van de vroegere trap een plat sokkeltje en voetstukje geplaatst met daarop een stenen bol. Thans perkje ingekort en afgeboord met eenvoudige plint in blauwe hardsteen.
Oorspronkelijke kioskvloer in okergele tegeltjes (14 x 14 cm), vergelijkbaar met de oude zeedijktegels in geometrisch lijnenpatroon; thans vervangen door grijsroze tegelvloer (30 x 30 cm), uitgevoerd door Strubbe (Eernegem). Oppervlakte : 64,68 m².
Borstwering : ca. 1 m hoog, smeedijzer bovenaan afgewerkt met houten profiel. Samengesteld uit repetitief motief waarin geen muzikale elementen in verwerkt zijn. Oorspronkelijk gesloten toegang tot de kiosk; afsluiting teruggevonden toen in 1938 de parkvijver werd ontslipt. Borstwering aan weerszijden van de toegang voorzien van nieuw scharniersysteem.
Verticale opstand : acht enkelvoudige slanke gietijzeren zuiltjes ingeplant op de hoeken van het podium, bestaande uit voetstuk, eigenlijke schacht en kapiteel. Drukversierde voetstukken, hoogte 1 m, achthoekig van vorm, reikend tot aan de borstwering. Slanke zuilschacht onderaan eveneens rijk gedecoreerd met o.m. florale motieven (acanthusbladeren, vier- en vijflobbige bloemen in rosasvorm); hoger voorzien van afgeronde cannelures. Klein kapiteel eveneens samengesteld uit florale motieven (vereenvoudigd Corinthisch kapiteel). Dit type van versierde holle gietijzeren zuilen met gecanneleerde zuilschacht, kapitelen en sokkels, enigszins geïnspireerd op de klassieke bouwstijlen, kent een groot succes in de 19de-eeuwse kioskenbouw. Bij restauratie worden de zuiltjes volledig gedecapeerd en herschilderd in donkergroen.
Steunelementen rusten op elk kapiteel en bestaan uit een achthoekige onversierde schacht waaraan één dwarsverbinding aan elke zijde en twee hoekverbindingen. Dwarsverbindingen versierd met "contre-rouleaumotief" met centraal een gestileerde lier in een cirkelmotief. Elke zuil van de kiosk oorspronkelijk voorzien van twee hoekverbindingen, één uitwendige en één inwendige. Uitwendige hoekverbinding bestaande uit een eenvoudige geplooide metalen staaf vooraan voorzien van een soort haak; thans ingekort cf. geen overkragend dak meer, doch enkel ter ondersteuning van de dakgoten. Inwendige hoekverbinding ter ondersteuning van het metalen dakgebinte, eveneens versierd met contre-rouleaumotief.
Kioskdak: heeft dubbele functie, met name beschutting tegen regen en als klankbord ter verbetering van de akoestiek. Aangepast wellicht tijdens herstellingen na de Tweede Wereldoorlog. Achthoekige constructie die aansluit bij het theoretisch model cf. binnenzijde bestaande uit plat houten plafond (geschilderd) met licht knik aan de rand; buitenzijde voorzien van zinken bekleding, waartussen holle ruimte. Dakpunt bekroond met spits voorzien van dubbele, loodrecht op elkaar gekruiste lier. Oorspronkelijk dak voorzien van verder uitkragende dakranden, met op elk hoekpunt een piek en in het midden een decoratief element in "contre-rouleaumotief". Elke dakhoek was eveneens voorzien van een decoratieve druipstaaf (spuier in staafvorm). Thans afwatering via goot met regenpijp. Bij de restauratiewerken ontmanteling van het dak door de firma G. Heermie-Verheye (Knesselare). De volledig doorgeroeste horizontale verbindingselementen worden verwijderd en vervangen door nieuwe in inox. Metalen dakgebinte deels gedecapeerd waardoor de bruidssluierbegroeiing rond de zuiltjes moest worden weggenomen. Wegens corrosie eveneens vervangen door replica in inox.
Verlichting : aanvankelijk geen, cf. park enkel overdag toegankelijk. Wellicht pas voor de eerste maal verlicht in het laatste kwart van de 19de eeuw naar aanleiding van tentoonstellingen of nachtfeesten met concerten. Vóór de restauratie zowel in- als uitwendig elektrisch verlicht door tl-armaturen aangebracht op de ribben van het houten plafond; uitwendig een lichtbol aan elke zuil onder de kapitelen. Thans enkel nog verstralers bovenaan de zuilen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. DW002371.
DUFLOU V., De parkkiosk in Oostende (1) en (2), in Gidsenblad, 2000, p. 7-25, 41-56.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties

 • Is deel van
  Leopoldpark

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Leopoldpark - kiosk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77713 (Geraadpleegd op 05-12-2020)