Architectenwoning Het Lindenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Woning De Grote Valies
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Canadastraat
Locatie Canadastraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Michiels (geografische inventarisatie: 31-07-2003 - 31-07-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Architectenwoning Het Lindenhof

Deze bescherming is geldig sinds 07-07-2008.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Het Lindenhof of woning De Grote Valies

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Canadastraat nummer 5. Woning "Het Lindenhof" - of in de volksmond "De Grote Valies". Woonhuis van architect Huib Hoste (1881-1958) (Sint-Michiels-Brugge) cf. gevelsteen met opschrift: "HULDE 1957 / HIER WOONDE EN WERKTE HUIB HOSTE, ARCHITECT-URBANIST", gebouwd in 1911 naar eigen ontwerp. Slechts heel kort door Hoste zelf bewoond m.n. circa 1913-1914 en circa 1930.
In deze woning, opgetrokken in locale geelbeige baksteen met staand verband onder mansardedak is echter nog geen vernieuwing voelbaar. Het dominant volume telt twee bouwlagen en een dakverdieping. Een kleine uitbouw met de inkom en een bergplaats flankeren het hoofdvolume. De gevelwerking is sober; een uitgemetselde tandlijst onder de dakgoot en ontlastingsbogen boven de ramen typeren de gevel. Aan het oorspronkelijk concept is in de loop der tijden wel één en ander gewijzigd. Het houten schrijnwerk met kleinhouten is grotendeels vervangen door gelijkaardig schrijnwerk in de voor- en zijgevels.
De ramen in de achtergevel op de gelijkvloerse verdieping zijn hedendaagse interpretaties.
Op de oude archieffoto's zien we echter ook dat oorspronkelijk tussen de aanzet van het dak en de zijmuur een bandraam aanwezig is. Vandaag blijft daar geen spoor meer van over.
De voordeur is nog origineel, en aan de achtergevel is ter hoogte van het raam in het dakvolume een houten balustrade aangebracht tussen baksteenflenzen.
Deze balustrade wordt momenteel gereconstrueerd en zal terug aangebracht worden.

In tegenstelling tot de traditionele aanpak van het exterieur, is de Nederlandse invloed op het interieur wel voelbaar. We kunnen stellen dat Hoste in zijn woning experimenteerde met kleur en meubelobjecten. Het aanvankelijk braaf interieur uit 1911 met traditioneel meubilair en sjabloonschilderingen op de wanden evolueert in de jaren twintig al snel naar een buitengewoon concept van kleurencomposities waarbij horizontale en verticale richtingen tegenover elkaar worden geplaatst en het meubilair niet langer los staat maar geïntegreerd is in het concept. Op zwart-wit foto’s is deze opmerkelijke metamorfose duidelijk afleesbaar, in het huidige interieur daartegen is nog enkel een aantal elementen bewaard gebleven van de inrichting uit 1911, van de aanpak in de jaren twintig blijft jammer genoeg alleen nog fotomateriaal over. Schouwen en meubilair zijn verdwenen en op de herpleisterde muren zit geen spoor meer van kleur. De traphal met houten draaitrap en de deuren met kleurige glas in lood zijn restanten uit 1911. In de jaren twintig liet Hoste deze glasramen zelfs afdekken om de figuratieve impact te vervangen door rechtlijnigheid. Deze interessante ontwikkelingen en experimenten door Hoste toegepast in zijn eigen interieur zijn vandaag volledig verdwenen.

  • BONDUEL P., Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, 1992, pagina's 30-31.
  • HOSTE H., Evolutie naar de Moderne Architectuur, in Streven, jaargang 10, deel 2, nummer 11/12, 1957, pagina 163.
  • VERDONCK A., Oeuvrelijst van architect Huib Hoste, onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2003-2004.

Bron: Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Canadastraat

Canadastraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.