Grafmonument van de familie Le Bailly de Tilleghem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Michiels (geografische inventarisatie: 31-07-2003 - 31-07-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grafmonument van de familie Le Bailly de Tilleghem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke begraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpsstraat z.nr. Imposant grafmonument van de familie Le Bailly de Tilleghem. Monumentale, neoclassicistische grafkapel van natuursteen: arduinen basement en getrapte bekroning; witstenen constructie met imitatiegroeven. Kleine toren met kruisbeeld. Ingang met wapenschild.

Bron: Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Brugge)

maakt deel uit van Gemeentelijke begraafplaats

Dorpsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.