erfgoedobject

Hoeve Stockveldt

bouwkundig element
ID
77778
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77778

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve "STOCKVELDT / 1781" volgens beschilderd opschrift. Historische site, opgetrokken op een kleine bebouwbare hoogvlakte te midden van de Wulgenbroeken.

1301: oudste vermelding van de hoeve. Zeker tot in de 15de eeuw is de hofstede eigendom van het geslacht Van Stockvelde, vanwaar de naam is afgeleid. Tijdelijk eigendom van de Sint-Trudohoeve (cf. Sint-Trudostraat te Assebroek). 1770-1778: afgebeeld op de kaart van Ferraris doch de configuratie is moeilijk te onderscheiden. 1775: het goed wordt aangekocht door baron Jean-Philippe de Pélichy. 1781: het oudste volume van het nog bestaande woonhuis wordt door baron Jean-Philippe de Pélichy opgetrokken (zie de datering op de voorgevel). Circa 1835 : aangeduid op het primitief kadasterplan. Circa 1845: aangeduid in de Atlas der Buurtwegen. 1847: het eigendom gaat via erfenis over aan de familie van Caloen de Gourcy Sérainchamps, de toenmalige eigenaar van het nabijgelegen kasteel van Loppem (zie Zedelgem, Loppem). 1882: volgens het kadaster, uitbreiding van het bestaande woonvolume.

Atypische hoeve met losstaande gebouwen, deels rondom het bekiezelde erf met wilgenboom. Grosso modo dwars op de straat staat het woonhuis met rechts het erf waarrond het bakhuis en de schuur zich situeren. Achter het woonhuis en een schuur, twee recente losstaande schuren. Erftoegang via roodbeschilderd, smeedijzeren hekken tussen afrastering met betonnen paaltjes.

Woonhuis bestaande uit een hoofdvolume van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardekap geflankeerd door twee volumes van één bouwlaag onder lessenaarsdak bedekt met Vlaamse pannen. Het huidig uitzicht dateert van "1787" volgens opschrift. Verankerde baksteenbouw met bepleisterde en witbeschilderde lijstgevels en zwart gepekte plint. Bovenaan afgewerkt met een geprofileerde vermoedelijk natuurstenen gootlijst. Hoofdgevel, kant straat, wordt verticaal geleed door spiegels. Centraal twee rechthoekige muuropeningen met rocaillemotief als sluitsteen. Op de borstwering, uitgewerkt als spiegel, opschrift "STOCKVELDT/ 1787". Dito zijgevels zijn opengewerkt met rechthoekige muuropeningen telkens voorzien van eenvoudige sluitsteen en duimen. Achtergevel van verankerde rode baksteen. Op de begane grond opengewerkt met rondboogvormige poortopeningen met geprofileerde, arduinen omlijsting geven toegang tot de huidige stallingen of vroegere remisegebouwen. Lagere aanbouwen opengewerkt met rechthoekige muuropeningen, sommige zijn voorzien van een sluitsteen. Rechthoekige deur onder geprofileerde kroonlijst.

Interieur. Oudere kelder voorzien van bakstenen tongewelf, vloer voorzien van rode tegeltjes. Woonkamer met bewaarde balkenlagen. Zware moerbalken met eenvoudige balksleutel. Imposante haard met houten geprofileerde schouwbalk rustend op natuurstenen consolestenen voorzien van een pseudo-imitatiebeschildering. Getorste marmeren pilasters. Alkoofnis met hoofdgestel en pilasters voorzien van kapitelen met ramskoppen. Alkoofnis omgebouwd tot kast. Bewaarde cementtegelvloer. Op de verdieping bepleisterde plafonds met moerbalken. Bewaarde dakconstructie bestaande uit vier getelmerkte gebinten.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1882/36.
  • BONDUEL P. 1992: Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, p. 61.
  • FRANCHOO G. 1968: Stokvelde of Stokevelde Hofstede, in Brugs Ommeland, jaargang 8, nummer 3-4, p.  143-147.

Bron: VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van GILTÉ S. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia; Dendooven, Karel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Stockveldt [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77778 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.