erfgoedobject

Kasteelsite De Rode Poort

bouwkundig element
ID
77826
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77826

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige locatie van kasteel "De Rode Poort", gelegen in een park. Heden een bepleisterde en beschilderd gebouw met villa-allures, ingericht als kantoren. Het 19de-eeuwse koetsgebouw eveneens zwaar gerestaureerd en met zelfde functie.

Een in oorsprong 15de-eeuwse site met hofstede, die in de loop van de 17de eeuw wordt vermeld als kasteelhoeve, wordt in 1845 aangekocht door Baron Jules de Serret-van Caloen. Het primitief kadasterplan van circa 1835 toont het kasteeldomein dat deels wordt afgebakend en deels wordt doorsneden door de Kerkebeek; ten zuiden van de Kerkebeek strekt zich een langwerpig, door dreven verdeeld park aan dat loopt tot aan de huidige Heidelbergstraat. De aankoop (omschreven als een ruil) omvat volgens de gegevens van het kadaster een “chateau, remises, étables, laboue, verger, jardinage, deux petites fermes, grages étables, bois, chemins drèves a St Michel”.

In 1877 laat Baron Henri-Charles de Serret volgens het kadaster in zijn boomgaard een (nog bestaand) koetshuis bouwen. In 1880 wordt het bestaande kasteel afgebroken om een nieuw te bouwen in meer noordelijke richting. Een mutatieschets toont aan dat het kasteel in 1848 wordt vereenvoudigd qua vorm (de halfronde hoektorens worden rechthoekig gemaakt) en wellicht krijgt het gebouw het huidige grondplan. Volgens het kadaster wordt dit gebouw in 1961 verkocht aan de C.V. Interkommunale.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1878/6.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale legger, Sint-Michiels, artikelnummer 3264.
  • BONDUEL P. 1992: Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, p. 57-58.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Kasteelsite De Rode Poort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77826 (Geraadpleegd op )