Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Rijselstraat
Locatie Rijselstraat 233, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Michiels (geografische inventarisatie: 31-07-2003 - 31-07-2005).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Deze bescherming is geldig sinds 03-01-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort: omgeving
gelegen te Rijselstraat 233 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 03-01-1995.

Beschrijving

Voormalig jachtwachtershuis met achterliggende tuin bij kasteel "De Rode Poort" (nummer 231). Huis beschermd als monument en de omliggende tuin als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 3.01.1995.

Fungeerde oorspronkelijk als grensafbakening en uitkijkpost en werd naar verluidt "later" omgevormd tot jachtwachtershuis. Volgens de gegevens van het kadaster krijgt het gebouw in 1861 de functie van koetshuis. Nog volgens het kadaster ondergaat het pand in 1870 een lichte, niet nader te bepalen wijziging.

Het huidige uitzicht is het resultaat van een historiserende Kunstige Herstelling van 1981-1985 naar een ontwerp van architect Paul Goethals (Sint-Kruis-Brugge) met name de heropbouw van een ruïne tot woonhuis. Na deze restauratie, met name in 1998, kreeg het pand de Europa Nostra-onderscheiding voor het voorbeeldig privé-initiatief waardoor het poortgebouw weer gewetensvol in oude staat is hersteld.

Vrij compact en hoog gebouw dat in kern vermoedelijk opklimt tot de 15de eeuw; baksteenbouw onder leien zadeldak. Hoofdvolume op de hoeken geschoord door dubbele versneden steunberen. Links leunt een gesloten torentje onder spits dak tegen de achtergevel. Vernieuwd houtwerk met kleine roedeverdeling.

  • Archief ROHM West-Vlaanderen, Monumenten en Landschappen, nummer W/00091: Voormalig jachtwachterhuisje met tuin.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1861/7, 1989/30; Kadastrale legger, Sint-Michiels, artikelnummer 79.
  • BONDUEL P., Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, 1992, pagina 58.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, Brugge, 1994, pagina's 182-184.
  • CORNILLY J.,Monumentaal West-Vlaanderen, Brugge, pagina 246.

Bron: Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Rijselstraat

Rijselstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.