erfgoedobject

Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

bouwkundig element
ID: 77827   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77827

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig jachtwachtershuis met achterliggende tuin bij kasteel "De Rode Poort" (nummer 231). Huis beschermd als monument en de omliggende tuin als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 3.01.1995.

Fungeerde oorspronkelijk als grensafbakening en uitkijkpost en werd naar verluidt "later" omgevormd tot jachtwachtershuis. Volgens de gegevens van het kadaster krijgt het gebouw in 1861 de functie van koetshuis. Nog volgens het kadaster ondergaat het pand in 1870 een lichte, niet nader te bepalen wijziging.

Het huidige uitzicht is het resultaat van een historiserende Kunstige Herstelling van 1981-1985 naar een ontwerp van architect Paul Goethals (Sint-Kruis-Brugge) met name de heropbouw van een ruïne tot woonhuis. Na deze restauratie, met name in 1998, kreeg het pand de Europa Nostra-onderscheiding voor het voorbeeldig privé-initiatief waardoor het poortgebouw weer gewetensvol in oude staat is hersteld.

Vrij compact en hoog gebouw dat in kern vermoedelijk opklimt tot de 15de eeuw; baksteenbouw onder leien zadeldak. Hoofdvolume op de hoeken geschoord door dubbele versneden steunberen. Links leunt een gesloten torentje onder spits dak tegen de achtergevel. Vernieuwd houtwerk met kleine roedeverdeling.

  • Archief ROHM West-Vlaanderen, Monumenten en Landschappen, nummer W/00091: Voormalig jachtwachterhuisje met tuin.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1861/7, 1989/30; Kadastrale legger, Sint-Michiels, artikelnummer 79.
  • BONDUEL P., Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, 1992, pagina 58.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, Brugge, 1994, pagina's 182-184.
  • CORNILLY J.,Monumentaal West-Vlaanderen, Brugge, pagina 246.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77827 (Geraadpleegd op 16-10-2019)