Hoeve Groot Magdalenagoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Stuivenbergstraat
Locatie Stuivenbergstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Michiels (geografische inventarisatie: 31-07-2003 - 31-07-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Groot Magdalenagoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Groot Magdalenagoed met dreef en omheining

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2004.

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "Groot Magdalenagoed" zie bord boven ingang van boerenhuis. De hoeve met dreef ten zuiden en ten zuidoosten zijn als dorpsgezicht beschermd sinds 2004.

Omwalde, historische hoeve met bewaarde toegangsweg. Mogelijk al in de late middeleeuwen eigendom van de Brugse Magdalenaleprozerij. Na de Franse Revolutie kwam de hoeve in handen van het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen.

Aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Huidige configuratie duidelijk traceerbaar op een "Caerte figurative" betreffende de bezittingen van het "hospitaal van Nazarette, gezeygd Maria Magdalena binnen Brugge gelegen ter prochie van Loppem", opgemaakt door landmeter Dhauw (?) circa 1787: de toegangsdreef ten zuidoosten; de dreef ten zuiden die toegang gaf tot een achterliggende hoeve - "genaemt de Morgenhofstede"; de rechthoekige omwalde site met hoevegebouwen, boerenhuis, stalvleugel, wagenhuis, schuur en bakhuis; de drenkplaats ten zuidoosten in aansluiting met de wal. Analoog beeld op het primitief kadasterplan (circa 1835). Pas in 1938 zijn vrij ingrijpende verbouwingen gebeurd: het boerenhuis is aan de achterzijde aangepast en het bak- en wagenhuis uitgebreid.

Hoeve met losstaande bestanddelen opgesteld rondom een begraasd erf, afgewisseld met meer verharde gedeelten (onder meer gekasseide parterres, bakstenen stoepen en looppaden): boerenhuis, stalvleugel, wagenhuis, dwarsschuur en bakhuis. Ten noorden van het erf, restanten van een voormalige boomgaard en ten zuiden, nabij de erftoegang, drenkput in aansluiting met de omwalling. Erftoegang met voetgangerstoegang wordt gemarkeerd door vierkante, bakstenen hekpijlers geflankeerd door linden.

De losse, bakstenen bestanddelen - van één bouwlaag onder Vlaamse en mechanische pannendaken - vertonen alle herkenbaar 18de-eeuwse volumes maar werden qua bovenbouw sterk verbouwd. Boerenhuis van vier traveeën onder mank zadeldak; overhoekse steunbeer links. Getoogde vensteropeningen met arduinen onderdorpels en een recent venster rechts ter vervanging van de oorspronkelijke deur. Overal vernieuwd schrijnwerk. Lage blinde achtergevel met onderkelderde opkamer rechts. Rondbogig zoldervenster in de linkergeveltop. Recente aanbouwen tegen beide zijgevels. Sterk aangepast interieur.

Ten noorden, stalvleugel onder kort overstekend zadeldak met Vlaamse pannen en één laadluik onder een zadeldak. Verzorgde (voornamelijk rode) baksteenbouw met metselwerk in kruisverband; gele baksteen ter hoogte van de sokkel in de linker zijgevel. Witgekalkte lange gevels met rechthoekige muuropeningen onder strek. Aan erfzijde, recente luifel. Deels aangepast interieur.

Ten zuiden, voormalig éénbeukig wagenhuis aangepast tot paardenstal. Recente rode baksteenbouw met oudere gedeelten in de sokkel. Deels behouden, houten binnenstructuur: ankerbalk gebint met behouden moerbalken en korbeel.

Ten noordwesten, dwarsschuur onder kort overstekend zadeldak met mechanische pannen; links en rechts wagenhuisgedeelte. Donkerrode baksteenbouw met bovenbouw van lichtere, recente baksteen. Rechthoekige schuurpoort. Overhoekse steunbeer tegen de rechter achtergevel. Ten oosten, voormalig bakhuis met haaks aanleunende stal. Laatstgenoemde grotendeels opgetrokken uit recenter metselwerk.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, DW002337: Het Groot Magdalenagoed.
    KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Loppem, 1938/5.
  • OCMW-ARCHIEF TE BRUGGE, Kaarten en plannen, Loppem, nummer 76.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, pagina's 36-41.

Bron: Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stuivenbergstraat

Stuivenbergstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.