erfgoedobject

Omwalde hoeve

bouwkundig element
ID
77855
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77855

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Omwalde hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Restant van een in oorsprong zeker 18de-eeuwse hoeve die op een kaart van 1765 is afgebeeld als een deels omwalde boerderij bestaande uit twee onderdelen en gelegen rechtover de toenmalige parochiekerk van Sint-Michiels. Analoog beeld op de kaart van Ferraris (1770-1778) en een anonieme kaart van 1802. In 1882 wordt, volgens de gegevens van het kadaster, het woonhuis een klein stuk uitgebreid in noordelijke en zuidelijke richting; tevens wordt in dat jaar de nog bestaande schuur (nu gelegen aan de overkant van de straat, zie Vijverhoflaan) gebouwd. In 1928 breekt men het eind 19de-eeuwse volume af om in 1939 een nieuw volume op te bouwen rechtover het nog bestaande boerenhuis. In 1966 wordt door de aanleg van de straat Ter Beke het voormalige erf doorbroken; het volume van 1939 verdwijnt hiervoor. Het resterende volume wordt in 1984 verkleind. In 1983 wordt het bestaande volume gerestaureerd als "Kunstige Herstelling" naar een ontwerp van architecten Gerry Vandenabeele en Karel Lansoght (Brugge); daarbij is onder meer de voutekamer gereconstrueerd naar oudere sporen.

Heden resteert enkel nog (een deel van) het oorspronkelijke woonhuis, een verankerde baksteenconstructie, nu witbeschilderd onder leien zadeldak met aan de voormalige erfzijde twee kleine dakvensters onder lessenaarsdak. Openingen van westkant verstoord door de ingebrachte garagepoort.
De kleine schuur aan de overkant van de straat is een baksteenbouwtje onder pannen zadeldak, geritmeerd door meerdere al dan niet gedichte openingen. De kleine, er rond liggende weide is toegankelijk via een buishekken.

  • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plattegronden Watering van Blankenberge: kaart 1216.
  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en Plannen Collectie Karel Mestdagh: kaart 1472.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1882/50, 1928/69, 1939/38, 1984/26.

Bron: VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van GILTÉ S. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Omwalde hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77855 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.