Heropgebouwd hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Diksmuide
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 5, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heropgebouwd hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grote Markt nr. 5/ Van Pouckestraat en Van Pouckestraat nr. 2 A. Hoekpand heropgebouwd in de jaren 1920. Kort na de eeuwwisseling (woning Beernaert, ca. 1908) werd de bepleisterde gevel van dit hoekpand, zogenaamd "Café de la Paix", vervangen door een uitgesproken neogotische trapgevel met o.m. bakstenen maaswerk in de boogvelden van de spitsboogvormige vensternissen en een driezijdige erker met driepasmotieven. Bij de wederopbouw wordt dan ook min of meer teruggegrepen naar deze vooroorlogse vormgeving.
Hoekpand met inslag van de regionale baksteengotiek, cf. bakstenen trapgevel, gebruik van de Brugse travee (type II), de bakstenen maaswerkvulling in de boogvelden van de korfboognissen en de drielichten met simili kruisindeling op de begane grond. Op de eerste verdieping, opvallende driezijdige erker onder leien afdekking met bovenlichten als driepasjes. Bewaard houtwerk, aan de Van Pouckestraat houten kozijnen met kleine roedeverdeling in de bovenlichten.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS, Fototheek.
DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 13-15.
DEMOEN W., Diksmuide, een stad in beweging. Wederopbouw 1915-1935, 1993, onuitgegeven licentiaatsverhandeling St.-Lucas Gent, p. 58.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.