erfgoedobject

Boterhalle

bouwkundig element
ID: 78029   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78029

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Boterhalle
    Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boterhalle
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014

Beschrijving

Grote Markt nr. 28. Zogenaamde "BOTERHALLE", cf. opschrift in similisteen boven de poortdoorgang. Na de Eerste Wereldoorlog wordt beslist om op het grote vrijgekomen L-vormige perceel van het vooroorlogse "'t Groot Sint-Joorishof" (cf. straatinleiding Koning Albertstraat) van de schuttersgilde een Boterhalle te bouwen in een poging om de traditionele zuivelmarkt nieuw leven in te blazen. In 1971 geeft men echter de botermarkt op en wordt de portierswoning omgevormd tot Toeristische Dienst. De overdekte markthal wordt met de nodige aanpassingen herbestemd tot fuifzaal.

Complex bestaande uit een portierswoning aan de Grote Markt en een achteringelegen overdekte markthal, gebouwd ca. 1928 n.o.v. architecten Jozef Viérin en Lucien Coppé (Brugge).
Aan de Grote Markt (voormalige portierswoning), breedhuis opgetrokken in een historiserende en regionaal geïnspireerde baksteenarchitectuur, cf. lijstgevel onder zadeldak met beluikte rechthoekige muuropeningen op bakstenen afzaten in korfboogvormige vensternissen, geprofileerde korfboogvormige toegang met afzonderlijk bovenlicht, dakkapel en trapgevels op schouderstukken met aandaken als zij- en achtergevel. Achteraan, geïntegreerde achtzijdige bakstenen toren met leien peerkraal en windvaan als referentie naar de achtzijdige toren van "'t Groot Sint-Joorishof". Vernieuwd houtwerk. Rechts aansluitend, afzonderlijke korfboogvormige poorttrave onder leien zadeldak.
Achteringelegen markthal overdekt d.m.v. pannen schilddaken rustend op betonelementen in de vorm van korfboogvormige scheibogenarcades. Interne planopbouw van twee beuken uitgevend op vier vleugels oorspronkelijk geschikt rondom onregelmatig binnenplein, thans overdekt d.m.v. een recente metaal- en glasstructuur. De zichtbare buitenmuren van deze markthal werden eveneens van een nieuw parament in betonsteen voorzien.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS, Fototheek.
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM, Fototheek en website.
DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 18 en 68.
DEMOEN W., Diksmuide, een stad in beweging. Wederopbouw 1915-1935, 1993, onuitgegeven licentiaatsverhandeling St.-Lucas Gent, p. 58.
DEVREKER R., Diksmuide in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, prentkaart 30.
MOONS W., Van IJzer tot polder, Leuven, 1995, p. 50.
NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier nr. 3079 over het vredegerecht en de overdekte markt).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boterhalle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78029 (Geraadpleegd op 05-12-2020)