erfgoedobject

Klein begijnhof

bouwkundig element
ID: 78078   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78078

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Klein begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Klein begijnhof
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Handzamevaart met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014

Beschrijving

Zogenaamd "klein begijnhof" of "burgerlijke godshuisjes". Groep kleine huisjes na de Eerste Wereldoorlog gebouwd voor oorlogsweduwen met steun van het Nederlands-Belgisch hulpfonds "Steun aan België" of de "Stichting van Wezel", op de plaats waar zich voor de Eerste Wereldoorlog de gendarmerie bevond (voor de Franse revolutie maakte dit perceel deel uit van het eigenlijke begijnhof). Het geheel werd gebouwd vanaf 1931 (goedkeuring van de bouwaanvraag in augustus 1931) naar ontwerp van architect Aimé Latte (Kortrijk).

De huizen zijn gegroepeerd rondom een graspleintje en sluiten ten zuidwesten aan bij het begijnhof (Begijnhofstraat 2). Laag muurtje onder ezelsrug en in hoek, calvariekruis geflankeerd door lantaarns, onder uitgewerkt afdak met korbelen. In elk huisje tegeltje met inscriptie "STEUN AAN BELGIË". Lage geelbakstenen huizen onder zadeldaken (mechanische pannen): uitkragende baksteenfries en brede dakvensters als tuitgevel met vlechtingen, zijgevels op zelfde manier uitgewerkt. Korfbogige deurtjes, rechthoekige muuropeningen onder lateien van similisteen. Tevens tussenliggende deurtjes naar koertjes.
Aan de straat korfbogige toegangspoort gevat in tuitgevel met aandaken (nis met Godelievebeeld), aan de pleinzijde lessenaarsdakje met daktegels. Rechts daarvan aansluitend drie lage huizen (nummers 21, 22, 24) en één belangrijker huis met twee verdiepingen, ook deur is rijkelijker uitgewerkt met bovenlicht. Bewaard witgeschilderd houtwerk (T-indeling met kleine roedeverdeling) bij nummers 21, 22, 23. Bewaarde armatuur van gaslantaarn (nummer 23).
Op het binnenplein dezelfde lage huisjes (nummers 25-32), doch met vernieuwd houtwerk. Witgeschilderde en gecementeerde ronde waterput met ophaalsysteem.

 • INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
 • KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM, Fototheek en website.
 • STADSARCHIEF DIKSMUIDE, Bestand wederopbouw Diksmuide na 1914-1918 (niet genummerd).
 • DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 43-44.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2005

Aanvullende informatie

De toegangspoort draagt twee Delftse tegeltjes met het opschrift "Steun aan België", ter herinnering aan de gelijknamige Belgisch-Nederlandse vereniging die de naoorlogse wederopbouw wou helpen financieren. De huisjes met huisnummers 17-23 dragen elk zo’n tegeltje.

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 14-04-2017

Relaties

 • Is deel van
  Handzamevaart met omgeving

 • Is deel van
  Kleine Dijk

 • Omvat
  Gekandelaarde linde Klein Begijnhof.

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klein begijnhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78078 (Geraadpleegd op 01-10-2020)