erfgoedobject

Stadsschool

bouwkundig element
ID
78118
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78118

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met IJzerlaan en IJzerlaan nummer 1. Voormalige stadsschool, teruggaand op de in 1846 onder impuls van de liberale burgemeester P. De Breyne opgerichte stadsschool die in 1868 werd uitgebreid met een grotere jongensschool en in 1884 met een kleuterschool. De vooroorlogse schoolgebouwen waren opgetrokken in een neoclassicistische baksteenarchitectuur met een uitgesproken rondboogornamentiek.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de stadsschool heropgebouwd in een verzorgde traditionele baksteenarchitectuur, dit in 1920-1926 naar ontwerp van architecten Lucien Coppé en E. Timmery (Brugge). Van 1959 tot 1978 werden de "Vrije Technische Scholen Sint-Aloysius-Diksmuide" ondergebracht in de leegstaande gebouwen van de stadsschool. Op vandaag hebben de directeurswoningen een horecafunctie en zijn de voormalige klassengebouwen onder meer in gebruik als kantoren.

Wederopbouwarchitectuur in de lijn van de traditionele baksteenarchitectuur zie het verzorgde metselwerk van trapgevels, aediculavensters met schelpinvulling, boogvelden, vensteromlijstingen enz. Het grondplan van het complex wordt bepaald door twee vrijstaande directeurswoningen op L-vormige plattegrond aan de straat gelegen (IJzerlaan/ Schoolplein), het ijzeren hekwerk tussen hoge pijlers met bolbekroning is nu verwijderd. Achter de directeurswoningen, haaks op de IJzerlaan, het hoger opgetrokken volume van de klassengebouwen. De rechter directeurswoning, de klassengebouwen en de achtergelegen lage nutsgebouwen (bogenarcade) zijn verbonden door een muur met uitgewerkte poorten. Gele baksteenbouw met gebruik van arduin voor sierelementen zoals kraagstenen en sluitstenen, pannen zadeldaken.

De linker directeurswoning aan de IJzerlaan nummer 1 (nu café "General Store") is met de meest representatieve gevel uitgewerkt naar de IJzerlaan: trapgevel met uitgewerkt aediculavenster op consoles met fronton en schelpvormige invulling van het boogveld, waarboven klein nisje met gebogen fronton. De representatieve gevel van de rechter directeurswoning aan het Schoolplein nummer 5 (nu restaurant "Basilico") is een lichte variant: het aediculavenster is niet voorzien van een fronton, maar wel het kleine nisje daarboven. In de oksel van de L-vormige volumes: een kleine portiek met toegangsdeur, oorspronkelijk onder leien bedaking (zoals bewaard bij IJzerlaan nummer 1). Bij IJzerlaan nummer 1 hier tevens bow-window onder leien bedaking, dit element wordt bij Schoolplein nummer 5 herhaald bij een andere gevel. Tevens toepassing van boogfriezen, blinde oculi en schoorsteentraveeën. Rechthoekige muuropeningen deels verdiept in korfboognissen of Brugse traveeën. Deels bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling in de bovenlichten.

Klassengebouw van drie bouwlagen onder zadeldak waarvan de lange gevel (naar het Heilig Hartplein toe) uitgewerkt is met drie brede tuitgevels. De zijgevel aan het Schoolplein is sierlijk uitgewerkt met een korfboogpoort in een geriemde omlijsting met puilijst met inscriptie "TEEKENSCHOOL", waarboven een venster in een geriemde omlijsting met rolwerk en een gebogen fronton met uitgewerkte arduinen sluitsteen, blinde oculi en schoorsteentravee met gevelsteen met mascaron.

De rechter directeurswoning, de klassengebouwen en de lage nutsgebouwen, zijn verbonden via een muur met uitgewerkt boog, en een uitgewerkte poort met puilijst (geen inscriptie) die toegang verschaft tot het nutsgebouw.

  • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, Fototheek.
  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier nr. 7586 over gemeenteschool voor jongens en voor meisjes).

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadsschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78118 (Geraadpleegd op )