Klooster van de zusters apostolinnen en bijhorende meisjesschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Beerst
Straat Hendrik Consciencestraat
Locatie Hendrik Consciencestraat 36, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de zusters Apostelinen en bijhorende meisjesschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters apostolinnen en bijhorende meisjesschool. Het voormalig kloostercomplex omvat een kapel van de jaren 1920 haaks op de straat georiënteerd met links daarvan een kloostervleugel die vermoedelijk in de jaren 1940-1950 grondig werd verbouwd. Rechts van de kapel zijn de achterin gelegen vleugels van de meisjesschool toegankelijk via een korfboogvormige poortdoorgang met het opschrift "MEISJESSCHOOL".

Eenbeukige kapel van drie traveeën onder leien zadeldak met driezijdige koorsluiting. Naar de straat toe, verankerde tuitgevel op schouderstukken met aandaken en muurvlechtingen en gesmeed kruis. Geprofileerde spitsboogvormige toegang met daarboven verzorgd uitgewerkte natuurstenen nis. Zijgevels geritmeerd door lisenen en spitsboogramen.

Achterin gelegen L-vormige klassenvleugels van de jaren 1920 naar ontwerp van de architecten G. Debackere en N. Lacroix (Gistel). Geritmeerd door tudorboogvormige muuropeningen. Vernieuwd houtwerk.

  • NOTEBAERT A., NEUMANN C e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, nummer 6603.
  • DE MEYER E., Beerst vroeger, Brugge, 1984, p 134.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hendrik Consciencestraat

Hendrik Consciencestraat (Diksmuide)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster van de zusters apostolinnen en bijhorende meisjesschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78170 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.