Hoeve Eikendreef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Keiem
Straat Keiemdorpstraat
Locatie Keiemdorpstraat 170, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Eikendreef

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Keiemdorpstraat nr. 170. Achterin gelegen hoeve, zogenaamd "EIKENDREEF", cf. houten naambord. Hoeve met losstaande en witgeschilderde bestanddelen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), min of meer U-vormig rondom onverhard erf opgesteld. Als omwalde hoevesite reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). De huidige opstelling en volumes klimmen blijkens een vergelijking tussen de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) en de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) terug tot omstreeks het midden van de 19de eeuw. Ten zuiden, boerenhuis van anderhalve bouwlaag en vijf traveeën met twee opkamertraveeën onder doorlopend zadeldak met kleine klokkenruiter. Bakstenen lijstgevel met segmentboogvormige muuropeningen en verzorgd houtwerk met kleine roedeverdeling in de bovenlichten. Verankerde tuitgevels op schouderstukken met aandaken en sporen van muurvlechtingen als zijgevels. Gootlijst op klossen.
Ten westen, lang stal- en vernieuwd schuurvolume. Ten noorden en ten oosten, respectievelijk kleine stalling en bakhuis van het tweeledige type met aangebouwde stalling. Bakstenen hondenhok onder helmvormige afdekking. Links bij de erftoegang, klein witgeschilderd bakstenen kapelletje van 1951, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Middelares aller Genade.

Waar men gaat langs Diksmuidse wegen, komt men een kapelletje tegen, s.d., s.l..

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Keiemdorpstraat

Keiemdorpstraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.