erfgoedobject

Hoeve 't Jagershof met kapelletje

bouwkundig element
ID: 78315   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78315

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pervijzestraat nr. 74. Hoeve zogenaamd " 'T JAGERSHOF" (cf. houten naambord) uit de wederopbouwperiode, ten westen van de Beverdijkvaart. Merkwaardig kapelletje aan de erftoegang. Als omwalde site met toegangsdreef reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Eveneens aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843), de omwalling is echter reeds gedempt.
De kapel aan de erftoegang is nog niet aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1861, wel op die van 1883. Toch zou de kapel reeds gebouwd zijn in de periode 1840-1850, dit om de donder af te weren van de hoeve. Voor de Eerste Wereldoorlog een ronde kapel, werd ze in de jaren 1920 heropgebouwd op zeshoekig grondplan. Kleine kapel onder leien bedaking met ijzeren kruisbekroning. Verzorgde rode baksteenbouw cf. de geprofileerde kroonlijst. Getoogde deur, kleine spitsboognis waarboven kruis in vooruikomende bakstenen.
Achteringelegen geelbakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen) uit de jaren 1920, nu grosso modo met L-vormige opstelling. Deels bewaarde kasseistroken en roodbeschilderd ijzeren hekwerk. Ten oosten van het erf, nieuw boerenhuis. Links sluit bij het boerenhuis een klein nutsgebouw aan, mogelijk een voormalige mechanische maalderij cf. molensteen op het erf. Ten noorden van het erf, stalling met erg verzorgde afwerking cf. afboording van de goten en gevels (bv. van de laadvensters) met roodbeschilderde bebording. Getoogde muuropeningen eveneens met roodbeschilderd houtwerk. Laadvensters vediept in roodbeschilderde spitsboognissen. Achter de stalling, kleinere nutsgebouwen (nok // met stalling) en mestvaalt met lage bakstenen muur.

Waar men gaat langs Diksmuidse wegen, komt men een kapelletje tegen, s.d., s.l.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve 't Jagershof met kapelletje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78315 (Geraadpleegd op 17-02-2020)