Laatmiddeleeuwse site met walgracht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Lampernisse
Straat Viconiastraat
Locatie Viconiastraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatmiddeleeuwse site met walgracht

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Site met walgracht

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Viconiastraat z.nr. Archeologische site gelegen ten oosten van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort, even ten zuiden van de wederopbouwhoeve "Klichthove". Deze archeologische site werd verlaten (wellicht na vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog) en bij M.B. van 10.06.1999 beschermd als monument.
Het geheel vormt een goed voorbeeld van een nu verlaten laatmiddeleeuwse site met walgracht.
Op vandaag tekent de archeologische site zich af als een site met opperhof-/ neerhofstructuur. Het wooneiland van ca. 33 op 27 m steekt ongeveer een halve meter boven het maaiveld uit en is omringd door een walgrachtdepressie van 5 à 10 m breed. In de achterliggende weiden is een complex van omgrachte weiden herkenbaar, mogelijk de resten van de neerhofstructuur.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1590, 1591, 1592.
DEWILDE M., Ruilverkavelingsblok Stuivekenskerke. Cultuurhistorische inventarisatie, 1992.
VERHAEGHE F., De laat-middeleeuwse bewoning te Lampernisse en omgeving, in Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel 1328 – 1978, s.l., 1978, p. 30 - 64.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Viconiastraat

Viconiastraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.