erfgoedobject

Site van het Leenhof Ter Wissche

bouwkundig element
ID
78320
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78320

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Vissersstraat z.nr. Archeologische site van het voormalig "Leenhof Ter Wissche". Het archeologisch vooronderzoek werd in 1974-1975 uitgevoerd door F. Verhaeghe. Gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne).

Geschiedenis van de site

De oudste bewoning gaat terug tot de 9de of 10de eeuw. De bewoning kwam tot stand op de rand van een geul van de duinkerketransgressie van de 3de tot de 8ste eeuw. De oeverwalafzetting van de geul werd gebruikt om de Vissersstraat aan te leggen, die de site met de dorpskern verbond. Na een onderbreking in de bewoning werd de site in de 11de eeuw ca. 1 m opgehoogd en opnieuw bewoond. Deze site werd omgeven door een brede trogvormige gracht. De site werd opnieuw aangepast aan het eind van de 11de eeuw of het begin van de 12de eeuw.
Op het einde van de 13de eeuw kwam de huidige site tot stand. Dat het om een rijke site ging, blijkt uit de dure herstructurering met een dubbele walgracht en motteversterking, en uit een aantal vondsten. Het was één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste omwalde site van Lampernisse, vermoedelijk bewoond door iemand van de landadel. Deze bloei van de hoeve was van korte duur: in het derde kwart van de 14de eeuw werd ze definitief verlaten.

Het huidig uitzicht van de site gaat terug tot het einde van de 13de eeuw. Structuur: walgracht in 8-vorm met opperhof en neerhof. Een tweede walgracht omsloot de volledige site. Het noordwestelijk wooneiland is bijna vierkant (50 x 52 m) en steekt 2,3 m boven de omringende weiden uit.
Het zuidoostelijk platform is rechthoekig (56 op 78 m) en een halve m lager opgeworpen. De oorspronkelijke achtvormige gracht rond beide wooneilanden was 21 à 24 m breed en 2,7 m diep. Dit alles was nog eens omsloten door een buitengracht van ca. 11 m breed en 1,3 m diep.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
DEWILDE M., BOSSU P., Het landschappelijk en kultuurhistorisch belang van de weidekomplexen van Lampernisse, in Uit de Hoek, jg. 7, n° 4, 1992, p. 17-19.
VANDENBERGHE G., Herontdekking van een cultuurlandschap. Het Zannekinpad in Lampernisse, in Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel 1328-1978, s.l., 1978, p. 77-95.
VERHAEGHE F., De laat-middeleeuwse bewoning te Lampernisse en omgeving, in Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel 1328-1978, s.l., 1978, p. 30-64.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Site van het Leenhof Ter Wissche [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78320 (Geraadpleegd op 08-03-2021)