Onze-Lieve-Vrouwkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Lampernisse
Straat Visserstraat
Locatie Visserstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Onze-Lieve-Vrouwkapel

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onze-Lieve-Vrouwkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse

Deze bescherming is geldig sinds 30-01-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Visserstraat z.nr. Onze-Lieve-Vrouwkapel beschermd als monument bij M.B. van 20.11.2001. Gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne).

Neoclassicistische kapel van 1875 cf. datering in de zwikken. Toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis cf. gevelsteen met het opschrift "IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS". In de volksmond beter bekend als "keunekapelle", vermits Onze-Lieve-Vrouw werd aangeroepen voor de konijnenplaag. Echter, na de Eerste Wereldoorlog groter heropgebouwd, waarbij de vooroorlogse ommegang verloren ging.
Eenbeukige kapel in gele baksteen met driezijdige sluiting onder leien zadeldak. Voorgevel met neoclassicistische inslag getypeerd door verzorgd metselwerk en accenten in rode baksteen: rondboogportaal met vlakke pilasters onder driehoekig fronton en gecementeerde zwikken met het opschrift "ANNO" "1875". Bekronend smeedijzeren kruis. Kleine rondboogvensters in de zijgevels.
Interieur hoofdzakelijk vernieuwd met eenvoudig altaar in de vorm van een Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1757.
AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen, Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 117 (foto van voor de Eerste Wederoorlog).
VANDENBERGHE G., Herontdekking van een cultuurlandschap. Het Zannekinpad in Lampernisse, in Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel 1328-1978, s.l., 1978, p. 92.
Waar men gaat langs Diksmuidse wegen, komt men een kapelletje tegen, s.d., s.l.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Visserstraat

Visserstraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.