erfgoedobject

Bladelinhoeve

bouwkundig element
ID
78331
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78331

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Bladelinhoeve
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bladelinhoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

"BLADELINHOEVE". Historische hoeve waarvan de omwalling, het boerenhuis en de stalvleugel beschermd zijn als monument bij M.B. van 20.11.2001. Gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne).
Recente naamgeving naar de "Bladelyncks hoek" (zie huidige kadasterkaart), refererend naar de familie Bladelin, die in de 14de eeuw onder haar leden diverse klerken en griffiers van de Kasselrij Veurne-Ambacht telde en hier tevens verschillende eigendommen bezat.

Diep achterin gelegen, omwalde historische hoeve met losse bestanddelen U-vormig opgesteld rondom gekasseid erf met mestvaalt. Mogelijk teruggaand tot de twaalfde eeuw als ontginningssite. Onder meer aangeduid als omwalde site op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met dezelfde configuratie. Thans echter, eerder gesloten geheel tengevolge van recente uitbreidingen in het kader van een functiewijziging tot vakantiehoeve, zie onder meer poortgebouw ten westen.

Ten zuiden van het erf, boerenhuis van vier traveeën en twee opkamertraveeën (rechts) onder kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen), deels mank tengevolge van uitbouw aan de erfzijde. Hoofdzakelijk 18de eeuws, zie datering "1725" in moerbalk, echter mogelijk met nog oudere kern.
Witgekalkte, verankerde baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen met verzorgd houtwerk, onder meer enkele vernieuwd naar oud model: kruisramen met kleine roedeverdeling en luiken; getraliede muuropeningen aan de erfzijde.

Vrij ingrijpend gewijzigd interieur: balkenzoldering boven kelder en zwarte tegelvloer.

Ten oosten van het erf, gaaf bewaarde 18de-eeuwse stalvleugel onder kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen). Witgekalkte, verankerde baksteenbouw. Kleine getoogde vensteropeningen afgewisseld met getoogde staldeuren.

Ten noorden van het erf, ingrijpend verbouwde schuurvleugel ten behoeve van verblijfsaccommodatie. Ten westen, recent poortgebouw met aanpalende nieuwe vleugel.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1757.
 • DEWILDE M., Ruilverkavelingsblok Fortem. Kultuurhistorische landschapsinventarisatie, 1992,
 • VANSTEENKISTE G., Lampernisse. De Komgronden, in Rond den Beverinck, jg. 1, n° 1, 2001, p. 19.
 • VANDENBERGHE G., Herontdekking van een cultuurlandschap: Het Zannekinpad in Lampernisse, in Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel 1328-1978, s.l., 1978, p. 86.

Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. & SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bladelinhoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78331 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.