erfgoedobject

Bladelinhoeve

bouwkundig element
ID
78331
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78331

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Bladelinhoeve
    Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bladelinhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse
    Deze bescherming is geldig sinds 30-01-2002

Beschrijving

* Zadelstraat nr. 8. Zogenaamde "BLADELINHOEVE". Historische hoeve waarvan de omwalling, het boerenhuis en de stalvleugel beschermd zijn als monument bij M.B. van 20.11.2001. Gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne).
Recente naamgeving naar de "Bladelyncks hoek" (cf. huidige kadasterkaart), refererend naar de familie Bladelin, die in de 14de eeuw onder haar leden diverse klerken en griffiers van de Kasselrij Veurne-Ambacht telde en hier tevens verschillende eigendommen bezat.

Diep achterin gelegen, omwalde historische hoeve met losse bestanddelen U-vormig opgesteld rondom gekasseid erf met mestvaalt. Mogelijk teruggaand tot de twaalfde eeuw als ontginningssite. Onder meer aangeduid als omwalde site op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) met dezelfde configuratie. Thans echter, eerder gesloten geheel tengevolge van recente uitbreidingen in het kader van een functiewijziging tot vakantiehoeve, cf. o.m. poortgebouw ten westen.
Ten zuiden van het erf, boerenhuis van vier traveeën en twee opkamertraveeën (rechts) onder kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen), deels mank tengevolge van uitbouw aan de erfzijde. Hoofdzakelijk 18de eeuws, cf. datering "1725" in moerbalk, echter mogelijk met nog oudere kern.
Witgekalkte, verankerde baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen met verzorgd houtwerk, o.m. enkele vernieuwd naar oud model: kruisramen met kleine roedeverdeling en luiken; getraliede muuropeningen aan de erfzijde.
Vrij ingrijpend gewijzigd interieur: balkenzoldering boven kelder en zwarte tegelvloer.
Ten oosten van het erf, gaaf bewaarde 18de-eeuwse stalvleugel onder kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen). Witgekalkte, verankerde baksteenbouw. Kleine getoogde vensteropeningen afgewisseld met getoogde staldeuren.
Ten noorden van het erf, ingrijpend verbouwde schuurvleugel ten behoeve van verblijfsaccommodatie. Ten westen, recent poortgebouw met aanpalende nieuwe vleugel.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1757.
DEWILDE M., Ruilverkavelingsblok Fortem.Kultuurhistorische landschapsinventarisatie, 1992,
VANSTEENKISTE G., Lampernisse. De Komgronden, in Rond den Beverinck, jg. 1, n° 1, 2001, p. 19.
VANDENBERGHE G., Herontdekking van een cultuurlandschap: Het Zannekinpad in Lampernisse, in Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel 1328-1978, s.l., 1978, p. 86.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bladelinhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78331 (Geraadpleegd op 08-03-2021)