Kerkhofmuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Lampernisse
Straat Zannekinstraat
Locatie Zannekinstraat 16, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerkhofmuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse

Deze bescherming is geldig sinds 30-01-2002.

Beknopte karakterisering

Typologieomheiningsmuren
Dateringinterbellum

Beschrijving

* Zannekinstraat nr. 16. Kerkhofmuur met ringen en kettingen, gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne). Na de Eerste Wereldoorlog naar vooroorlogs model heropgebouwd (cf. archief Dienst der Verwoeste Gewesten: plannen wederopbouw).
Deze recent hervoegde muur herinnert aan de veemarkt die tot 1971 wekelijks plaatsvond tussen half september en eind november. De bakstenen muur wordt gekenmerkt door pijlers, casementen, arduinen dekplaat en in de muur ingewerkte ijzeren ooghaken met ijzeren kettingen waaraan het vee werd vastgemaakt tijdens de markt; sporen van ophoging.
Gelijkaardige muren recht tegenover de kerkhofmuur, bij voormalige huizen van veehandelaars (cf. infra, Zannekinstraat nrs. 23, 27, 29).

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier 8916 betreffende het kerkhof, de omheiningsmuur en de calvarieberg).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Zannekinstraat

Zannekinstraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.