Gemeentehuis van Lampernisse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Lampernisse
Straat Zannekinstraat
Locatie Zannekinstraat 19, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Lampernisse

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiegemeentehuizen
Dateringinterbellum

Beschrijving

* Zannekinstraat nr. 19/ Kortestraat. Voormalig gemeentehuis (tot ca. 1970), gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne). Gebouwd met toelage van de Dienst der Verwoeste Gewesten en in 1925 in gebruik genomen. Voor de Eerste Wereldoorlog had Lampernisse geen gemeentehuis, de gemeenteraad vond plaats in herbergen en gedurende een bepaalde periode in een gemeentezaal in de school.
Laag geelbakstenen hoekhuis waarvan de smalle zijgevel uitgewerkt is als trapgevel. Verzorgd baksteenmetselwerk cf. de geprofileerde muuropeningen en het uitgewerkte dakvenster met bolbekroning. Vernieuwd houtwerk.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier nummer 5135 over gemeentehuis).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Zannekinstraat

Zannekinstraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.