erfgoedobject

Achteringelegen hoevetje

bouwkundig element
ID
78341
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78341
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Achteringelegen, vroeg 19de-eeuws hoevetje met twee evenwijdige losse bestanddelen. Huidige opstelling reeds aangeduid op het primitief percelenplan (circa 1835).

Ten zuiden van het onverharde erf, witgekalkt laag boerenhuis van vier traveeën met links één opkamertravee onder doorlopende nok (mechanische pannen). Ten zuiden 20ste-eeuwse uitbouw in betonsteen onder golfplaten (lessenaarsdak) met vermoedelijk gerecupereerd schrijnwerk. Beluikte segmentbogige muuropeningen met bewaarde houten schuiframen met geprofileerd kalf.

Interieur: vermoedelijk bewaarde balkenzoldering onder recent plafond. Naar verluidt kelder met bakstenen tongewelf.
Ten noorden, vroeg 19de-eeuwse geelbakstenen schuurvleugel met rechts geïncorporeerde stalling. Circa midden 19de eeuw met een meter verhoogd (zie rode baksteen) en links uitgebreid met geïncorporeerd wagenhuis met twee poortopeningen onder houten latei. Zijgevels met eenvoudig topstuk. Segmentbogige muuropeningen onder bakstenen strek. Gerecupereerde gordingenkap met getelmerkte jukken samengesteld uit een schaar- en nokgebint. Ten noordwesten, restant van een boomgaard en erftoegang afgeboord met populieren.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, Primitief Percelenplan.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Achteringelegen hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78341 (Geraadpleegd op )