Teksten van Begraafplaats Oostkerke

Begraafplaats ()

Begraafplaats na de Eerste Wereldoorlog heraangelegd op de plaats van de vooroorlogse dorpskern. Rechthoekige aanleg met centrale laan afgezoomd met lindes naar een achterin gelegen kapel. Op de vier hoeken, vier notelaars en aan de oostzijde afgeschermd door middel van platanen. Enkele laat 19de-eeuwse, doch hoofdzakelijk 20ste-eeuwse arduinen grafmonumenten. Onder meer aan linkerzijde, gedenksteen voor soldaat Gustave Prevost gesneuveld op 30 november 1914, alsook achterin, grafsteen van het Gemenebest van de Tweede Wereldoorlog.

Achterin gelegen kapelletje opgericht in de jaren 1920 ter nagedachtenis van de overleden parochiepriesters. Georiënteerd, eenbeukig bakstenen kapelletje van drie traveeën op rechthoekige plattegrond onder leien zadeldak. Verjongende hoeksteunberen en omlopend bakstenen druippad. Westgevel, met overkragende daklijst op korbelen en centrale spitsboogvormige geprofileerde toegang met vleugeldeur. Onbepleisterd interieur met verzorgd houten spitstongewelf en eenvoudig houten altaar.

  • Inventarisatie van relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. & SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn: Begraafplaats Oostkerke [online], https://id.erfgoed.net/teksten/78436 (geraadpleegd op )


Kapel op locatie vooroorlogse kerk (Oostkerke - WOI) ()

Kapel op het kerkhof van Oostkerke, gebouwd op de plaats van de vooroorlogse kerk van Oostkerke die werd kapotgeschoten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Grafkapel van drie pastoors: Felix Degrendel (1836-1917), Gustaaf Vanderstraete (1876-1942) en Gerard Bossuyt (1907-1980).
In juli 1915 stonden van Oostkerke alleen nog wat resten van de kerkmuur overeind.

Beschrijving

Neogotische kapel in gele baksteen, met aan de vier hoeken steunberen en met een zadeldak. De voorgevel heeft een spitsboog met poort, daarboven hangt een beeld van Christus aan het kruis. Links van de poort hangt een plaat ter herdenking van de drie overleden pastoors die hier begraven zijn. De linker- en rechtermuur hebben elk twee vensters in een spitsboog en een rond venster meer naar achteren toe, telkens met glas-in-lood.
Binnen een houten rond dak, bakstenen muren en achteraan een altaar met verschillende heiligenbeelden.

  • DEMOEN H. 1984: Het Diksmuidse van toen, Brugge.

Bron: WOI Relict (284): Kapel op vooroorlogse kerk (Oostkerke - WOI)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele: Begraafplaats Oostkerke [online], https://id.erfgoed.net/teksten/391324 (geraadpleegd op )


Gedenksteen soldaat Gustave Prevost (Oostkerke - WOI) ()

Gedenksteen op het kerkhof van Oostkerke.

Gustave Prévost was soldaat bij het 3de Jagers te Voet en overleed te Oostkerke op 30 november 1914.

Grijze steen in drie niveaus als een grafzerk, met de tekst: 'Aandenken aan Gustave Prévost' 'Soldaat 3de Jagers te voet' 'Gesneuveld te Oostkerke' 'Op 30 november 1914' 'Echtgenoot van vrouw' 'Eva Deproote'. Rechtsonder afdruk van een nu verdwenen plaatje.
H. 112 x Br. 82 x D. 29 cm.

  • In Flanders Fields Museum (Ieper), Database Doden uit het Belgische Leger [online], http://www.inflandersfields.be (geraadpleegd in 2004).

Bron: WOI Relict (285): Grafsteen soldaat Gustave Prevost (Oostkerke - WOI)
Auteurs:  Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore; Bogaert, Nele: Begraafplaats Oostkerke [online], https://id.erfgoed.net/teksten/391325 (geraadpleegd op )