erfgoedobject

Laatmiddeleeuwse site met walgracht

bouwkundig element
ID
78477
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78477

Juridische gevolgen

Beschrijving

Archeologische site gelegen ten oosten van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort, even ten zuiden van de wederopbouwhoeve Klichthove (zie Klichthovestraat).

Als site met walgracht en losstaande bestanddelen aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Deze archeologische site werd verlaten (wellicht na vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog: de losstaande hoevegebouwen zijn nog aangeduid op de Atlas der Buurtwegen van circa 1843) en bij M.B. van 10.06.1999 beschermd als monument.

Het geheel vormt een goed voorbeeld van een nu verlaten laatmiddeleeuwse site met walgracht.

Tot op vandaag tekent de archeologische site zich af als een site met opperhof-/ neerhofstructuur. Het wooneiland van circa 33 op 27 meter steekt ongeveer een halve meter boven het maaiveld uit en is omringd door een walgrachtdepressie van 5 à 10 meter breed. In de achterliggende weiden is een complex van omgrachte weiden herkenbaar, mogelijk de resten van de neerhofstructuur

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1590, 1591, 1592.
  • DEWILDE M., Ruilverkavelingsblok Stuivekenskerke. Cultuurhistorische inventarisatie, 1992.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatmiddeleeuwse site met walgracht [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78477 (Geraadpleegd op )