erfgoedobject

Observatietoren uit de Eerste Wereldoorlog

bouwkundig element
ID
78482
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78482

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geschiedenis van de site

1914-1918: Pervijze lag vlak tegen de Belgische eerste linie die gevormd werd door de spoorwegbedding Diksmuide-Nieuwpoort. In de (restanten van de) voormalige pastorie, ten westen van de in 1895 gesloopte Sint-Katharinakerk bouwt het Belgische leger een observatietoren. Van hieruit konden de waarnemers de vijandelijke artillerie, troepenbewegingen en aanleg van nieuwe versterkingen observeren en de waarnemingen doorseinen aan de eigen artillerie.

Na de Eerste Wereldoorlog werd deze observatiepost, samen met de in 1954 afgebroken post in het vooroorlogse station als "site de guerre" beschermd.

1940-1944: de Duitse bezetter bouwt het Kastanjeplein uit als een opslagplaats voor zijn legeruitrusting, waarbij de observatietoren verhoogd wordt met een mitrailleursnest in baksteen.

Beschrijving

Rechthoekig torenvolume - circa 14 meter hoog - aan de oostzijde van het Kastanjeplein, opgebouwd uit gewapende betonblokken van circa één meter breedte en een later toegevoegde geleding in rode baksteen. Militair-functionele oriëntatie, rekening houdende met de ligging van het front. Aan de westzijde, versterkte gesloten westgevel met drie haakse hoogoplopende steunberen in dito betonblokken. Aan de oostzijde, centrale dichtgemetselde ingang onder ijzeren I-profiel. Kleine boven elkaar geplaatste lichtopeningen laten eveneens een trapconstructie aan deze zijde vermoeden.

De grote muuropening in het bakstenen 'mitrailleursnest' richting Kastanjeplein getuigt duidelijk van de gewijzigde militaire context, waarbij de observatietoren in 1940-1944 uitgebouwd werd als wachttoren voor het Kastanjeplein.
Ten zuiden van de observatietoren, L-vormig baksteenmassief.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1836.
  • Inventarisatie van Relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
  • VINDEVOGEL P., Enkele notities over het kastanjeplein, in Rond den Beverinck, jg. 1, nr. 4, p. 9-12.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Observatietoren uit de Eerste Wereldoorlog [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78482 (Geraadpleegd op )