Kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Stuivekenskerke
Straat Oud Stuivekens
Locatie Oud Stuivekens zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Pieterskerk Onze-Lieve-Vrouw-Hoekje: toren

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1993.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1959.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gerestaureerde basis van de kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk is beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje".

Bakstenen torenruïne, id est de rechthoekige basis van de laatgotische westtoren (1572) van de voormalige Sint-Pieterskerk, met overhoeks versneden steunberen en ten zuidoosten bewaarde aanzet van een octagonale traptoren. Inwendig verstevigd tot betonnen schuilplaats onder plat dak met ten westen kleine betonnen uitbouw. Bovenaan, bronzen oriëntatietafel met aanduiding van de belangrijkste punten van het slagveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gedenkplaten ter ere van korporaal G. Mardaga en minderbroeder M. Lekeux.

Interieur: gerecupereerde marmeren grafsteen van de voormalige dis- en kerkmeester van 1789.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Oud Stuivekens zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.