Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Stuivekenskerke
Straat Stuivekenskerkestraat
Locatie Stuivekenskerkestraat 2, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Ensemble Sint-Petruskerk, pastorie en landgoed Vicogne

Deze bescherming is geldig sinds 23-12-2016.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Omgeving kerkdorp en landgoed Vicogne

Deze bescherming is geldig sinds 23-12-2016.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie in voortuintje met laag bakstenen muurtje met pijlers onder bolvormige bekroning. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne). Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak met links aansluitend lager volume en korfboogvormige poort. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur zie onder meer aandaken, muurvlechtingen en schouderstukken, uitgewerkte pseudo-schoorsteenvolumes, sierankers, rechthoekige muuropeningen gevat in geprofileerde segment- en korfboogvormige vensternissen op afzaten en bakstenen consoles onder de gootlijst. Vernieuwd houtwerk. Ingewerkt Mariakapelletje in pijler tegen kerkhofmuur.

  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Kerkdorp Nieuw-Stuivekenskerke

Kasteelhoevestraat, Stuivekenskerkestraat, Viconiastraat (Diksmuide)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stuivekenskerkestraat

Stuivekenskerkestraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.