erfgoedobject

Hoeve 't Kasteel

bouwkundig element
ID
78601
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78601
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Historische hoeve " 'T KASTEEL" zie houten naambord; volgens info van de vorige eigenaar wordt de hoeve ook "Waterkasteel" genoemd. Erftoegang ten noorden via de Wijnendalestraat (gemarkeerd door een dreef van eiken) en ten zuiden via de Limaerstraat (eveneens met dreef); omgeven door weiden. De site is alsdusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), op dat moment nog in een sterk bebost gebied, aansluitend bij de bossen rond het "Château Ter Heyde". Ten zuiden van de Limaerstraat/ Wikkelaarstraat, einde van de 18de eeuw bosperceel met kruisvormige lanen. Op Ferrariskaart is de bebouwing op een apart perceel aangegeven, met twee losstaande bestanddelen in elkaars verlengde (evenwijdig met de steenweg). Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) zelfde constellatie, oostelijke bebouwing echter uitgegroeid tot L-vorm. Op de Ph. Vandermalenkaart (circa 1850) is de bebossing tussen het bouwvolume en de steenweg grotendeels verdwenen, deze ten zuiden echter nog niet. Wellicht liep de hoeve schade op tijdens de Eerste Wereldoorlog, en elk geval is slechts één oud bouwvolume (opkamer met twee verdiepingen - bovenste verdieping halve verdieping - of 'woontoren') bewaard en werd dit in de jaren 1920 aan weerszijden uitgebreid met een stalling, een huisvolume (ten oosten) en een schuur met geïncorporeerde stalling (ten westen), waardoor een imposante hoeve van het langgeveltype (nok evenwijdig met de steenweg) ontstond.

Langgevelhoeve van gele en rode baksteen - respectievelijk voor het gedeelte uit de jaren 1920 en voor het oudere gedeelte met 17de- of 18de-eeuwse kern -, onder zadeldaken (mechanische pannen) met verspringende nokhoogte en schilddak voor de opkamer met twee verdiepingen (nok loodrecht op de steenweg, in 1985 nog deels gedekt met leien). Het wederopbouwgedeelte wordt gemarkeerd door korfbogige muuropeningen (vernieuwd houtwerk bij het huis) en hoge schuurpoort. Opkamer met grote licht getoogde muuropeningen onder strek op arduinen onderdorpels; bewaard beschilderd houtwerk met T-indeling, in de noordzijde vermoedelijk sporen van gewijzigde muuropeningen, zie natuurstenen hoekstenen. Rechthoekige kelderopeningen, aan de zuidzijde, twee dichtgemetselde deuren en blinde eerste verdieping. Bewaarde gewelfde kelder. Wijziging aan de halve verdieping in de 18de of 19de eeuw zie opbouw in gele baksteen met geprofileerde kroonlijst.

Deze hoeve is gesloopt in de loop van 2005.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, nr. 1610.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve 't Kasteel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78601 (Geraadpleegd op )