erfgoedobject

Woonhuis Polderoord met kunstsmederij en kopergieterij

bouwkundig element
ID: 78660   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78660

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Polderoord", woonhuis met kunstsmederij en kopergieterij in grote tuin, opgetrokken volgens kadaster circa 1947 in opdracht van kunstsmid Frans Wiro van Hinsberg, die in 1959-1960 het 15de-eeuwse torenuurwerk van het stadhuis restaureert. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Villa in landelijke stijl, gekenmerkt door witgeschilderde en verankerde éénlagige baksteenbouw op zwart geschilderde plint onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen); oostelijke aanbouw onder hogere nok; aandaken en steunberen. Typerende hoge en brede schoorstenen. Grote dakkapel met puntgevel en schouderstukken. Rechthoekige muuropeningen. Spitse korfboogvormige toegang links. Aan de oostzijde, losstaande kunstsmederij en kopergieterij. Gebouw in aansluitende stijl onder pannen zadeldak (nok haaks op straat; Vlaamse pannen) voorzien van "schermgevels" aan voor- en achterzijde. Toegang tot de smidse door spitsbogige korfboogtoegang in de zuidelijke straatgevel. Erboven hangt een astrolabisch uurwerk (onvoltooid) met klokkenspel, naar verluidt het enige in België gekende exemplaar. Het uurwerk rust op twee consoles, figuratief uitgewerkt (duivel en smid), en heeft een loden wijzerplaat.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Damme, 1947/9.
 • VISSERS P. (red.), Langs Vlaamse wegen, Damme, Stichting Monumenten- en Landschapszorg v.z.w.-Stadsbestuur Damme-VTB-VAB, Brussel, 2000, p. 11.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

 • Is deel van
  Damse Vaart West

 • Is deel van
  Sint-Christoffelhoeve met omgeving

 • Is deel van
  Stadskern Damme

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woonhuis Polderoord met kunstsmederij en kopergieterij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78660 (Geraadpleegd op 27-11-2020)