Woonhuis Polderoord met kunstsmederij en kopergieterij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Damse Vaart West
Locatie Damse Vaart West 2, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woonhuis Polderoord met kunstsmederij en kopergieterij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-1964.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Polderoord", woonhuis met kunstsmederij en kopergieterij in grote tuin, opgetrokken volgens kadaster circa 1947 in opdracht van kunstsmid Frans Wiro van Hinsberg, die in 1959-1960 het 15de-eeuwse torenuurwerk van het stadhuis restaureert. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Villa in landelijke stijl, gekenmerkt door witgeschilderde en verankerde éénlagige baksteenbouw op zwart geschilderde plint onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen); oostelijke aanbouw onder hogere nok; aandaken en steunberen. Typerende hoge en brede schoorstenen. Grote dakkapel met puntgevel en schouderstukken. Rechthoekige muuropeningen. Spitse korfboogvormige toegang links. Aan de oostzijde, losstaande kunstsmederij en kopergieterij. Gebouw in aansluitende stijl onder pannen zadeldak (nok haaks op straat; Vlaamse pannen) voorzien van "schermgevels" aan voor- en achterzijde. Toegang tot de smidse door spitsbogige korfboogtoegang in de zuidelijke straatgevel. Erboven hangt een astrolabisch uurwerk (onvoltooid) met klokkenspel, naar verluidt het enige in België gekende exemplaar. Het uurwerk rust op twee consoles, figuratief uitgewerkt (duivel en smid), en heeft een loden wijzerplaat.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Damme, 1947/9.
  • VISSERS P. (red.), Langs Vlaamse wegen, Damme, Stichting Monumenten- en Landschapszorg v.z.w.-Stadsbestuur Damme-VTB-VAB, Brussel, 2000, p. 11.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Damse Vaart West

Damse Vaart West (Damme)

maakt deel uit van Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Dammesteenweg, Damse Vaart West (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.