erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 78663   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78663

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve
  Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Sint-Christoffelhoeve met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 29-05-1964

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme
  Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987

Beschrijving

Leegstaande hoeve, zie L. Devliegher minimaal opklimmend tot de 18de eeuw; hoeve reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen van 1845. Woonhuis beschermd als monument bij M.B. van 13/10/1986. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

De hoeve heeft in de 20ste eeuw diverse beschadigingen opgelopen, onder meer tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarna de voormalige wagenschuur in gewijzigde vorm is herbouwd; verder ook stormschade (1990) en instorting van de schuur (1993). Erna gebeuren herstelwerken onder meer aan de bedaking van het woonhuis en het stalgebouw.

Hoger dan de weg gelegen hoeve, bestaande uit losstaande bestanddelen en onverhard erf. Vrijstaand woonhuis langsheen de straat met stalgebouw aan de noordoostzijde en klein bijgebouwtje aan de zuidwestzijde van het erf. Witgeschilderde en verankerde bakstenen gebouwen op gepekte plint. Boerenhuis, dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat; Vlaamse pannen). Centrale dakkapel met korfboogvormige opening onder pannen zadeldakje. Nieuwe houten gootlijst. Arduinen onderdorpels. Licht getoogde en beluikte muuropeningen. Groen geschilderd schrijnwerk met grote roedeverdeling; luiken. Naar verluidt kelder met tongewelf. Recent bakstenen muurtje aansluitend bij het woonhuis links. Stalgebouw schuin ingeplant op het erf onder vernieuwd pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Kleine stalvensters. Tweedelige staldeurtjes en laaddeuren. Klein bakstenen bijgebouwtje onder pannen zadeldak met aansluitend lessenaarsdakje (Vlaamse pannen).

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, W/00247 en Levend Archief.
 • DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen,, deel 5, Tielt, 1971, p. 169.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

 • Is deel van
  Damse Vaart West

 • Is deel van
  Sint-Christoffelhoeve met omgeving

 • Is deel van
  Stadskern Damme

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78663 (Geraadpleegd op 27-11-2020)