Burgerhuis De Slotele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Jacob van Maerlantstraat
Locatie Jacob van Maerlantstraat 9, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Slotele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Jacob Van Maerlantstraat nr. 11. Z.g. huis "De Slotele", voormalige patriciërswoning uit de 16de-17de eeuw met mogelijk oudere kern cf. weergegeven als breedhuis op kaart van A. Sanderus (1641-1644) (breedhuis ?). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Breedhuis in laatgotische stijl van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Links, twee opkamertraveeën met half ondergrondse kelderverdieping. Onbeschilderde verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; arduinen onderdorpels. Kroonlijst op klossen. Middentraveeën bekroond door bakstenen puntgevel met vlechtingen afgeboord. Stenen topbekroning (1931) met leeuw en het wapenschild van de stad Damme. Rechthoekige muuropeningen, per travee gevat in geprofileerde segmentboognissen. Getoogd dakvenster voorzien van 18de-eeuwse bakstenen omlijsting met oren. Ontlastingsbogen boven openingen van begane grond en opkamer. Houtwerk met roedeverdeling en nieuwe luiken. Rechts, lage tudorboogvormige ingang; houten deur met deurklopper. Erboven, vernieuwd rechthoekig bovenlicht. Arduinen trap (twee treden). Kelder afgedekt door tongewelf waarvan oorspronkelijke toegang vanaf de straat vermoedelijk in uiterste linkertravee. Tegen de oostelijke zijmuur van de opkamer, gotische schouw met figuratief uitgewerkte rechtstanden. Tudorboogvormige doorgang in binnenmuur met natuurstenen onderbouw.
Aan de oostzijde erbij aansluitend, éénlagig bakstenen bijgebouwtje onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen) met segmentboogdeurtje.

DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 158.
VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme-Gloucestershire, 2003, p. 49.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jacob van Maerlantstraat

Jacob van Maerlantstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.