erfgoedobject

Huis Biscaeyen

bouwkundig element
ID: 78695   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78695

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Huis Biscaeyen
  Deze bescherming is geldig sinds 16-02-2012

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Biscaeyen
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme
  Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 11. Huis eertijds z.g. "Biscaeyen" naar verluidt uit 1659 (verdwenen datering) mogelijk met oudere kern, cf. bebouwing van diephuizen weergegeven op stadsplannen van A. Sanderus (1614-1644) en J. Blaeu (1649). Voorheen bestaande uit twee diephuizen met dubbele puntgevel; linkerpuntgevel als bijkomende vleugel in 1860 opgetrokken op een nog onbebouwd perceel. Z.g. als herinnering aan de wijnhandel waarvan de stad Damme in de middeleeuwen het stapelrecht bezit ("Biskajers": handelaars). In de loop van de 19de en 20ste eeuw achtereenvolgens in gebruik als graan- en kolenhandel en vervolgens tot het derde kwart van de 20ste eeuw als benzinestation. Naar verluidt gevels ontpleisterd in 1933. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Oorspronkelijk pand van vier traveeën en twee bouwlagen onder twee gekoppelde zadeldaken (nok haaks op straat; Vlaamse pannen); kelderverdieping. Per twee traveeën gevat in geelbruine bakstenen puntgevel met vlechtingen afgeboord aan voor- en achterzijde; topbekroning behouden bij rechterpuntgevel. Muurankers. Arduinen onderdorpels. Rechthoekige muuropeningen waarrond rode bakstenen omlijsting onder ontlastingboog met natuurstenen aanzetstenen; beluikte rondboogvensters in top. Houtwerk met grote roedeverdeling. Deur met gedeeld bovenlicht. Arduinen trap (vier treden). Achtergevel noordzijde met getoogde muuropeningen; zuidzijde grotendeels blind met o.m. ovale muuropening. Bredere linkervleugel uit 1860 met gelijkaardige afwerking en segmentboogvormige poort als doorgang naar achterliggende, 19de-eeuwse bijgebouwen met witgekalkte erfgevels op gepekte plint, uitkomend langs de Speystraat; o.m. stalgebouw onder zadeldak (mechanische pannen) met laadvenster onder overkragend zadeldakje voorzien van houten bebording (deels verdwenen);. Gekasseid binnenerf.
Het 17de-eeuws gedeelte heeft twee kelders: aan noordzijde afgedekt door tongewelf en toegankelijk vanuit het huis; aan zuidzijde kelder eertijds toegankelijk vanaf de straat (pakkelder) van vier traveeën diep en overwelfd door bakstenen kruisribgewelven op consoles; fragmentarisch bewaarde natuurstenen gewelfsleutels met gebeeldhouwd dierfiguurtje. Het linkerhuis bewaart een gotische schouw waarvan rechtstanden bovenaan figuratief uitgewerkt; 17de-eeuwse houten mantel versierd met o.m. knormotief.

DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 162.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise


Relaties

 • Is deel van
  Kerkstraat

 • Is deel van
  Stadskern Damme

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis Biscaeyen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78695 (Geraadpleegd op 27-11-2020)