Huis Biscaeyen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 11, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis Biscaeyen

Deze bescherming is geldig sinds 16-02-2012.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Biscaeyen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 11. Huis eertijds z.g. "Biscaeyen" naar verluidt uit 1659 (verdwenen datering) mogelijk met oudere kern, cf. bebouwing van diephuizen weergegeven op stadsplannen van A. Sanderus (1614-1644) en J. Blaeu (1649). Voorheen bestaande uit twee diephuizen met dubbele puntgevel; linkerpuntgevel als bijkomende vleugel in 1860 opgetrokken op een nog onbebouwd perceel. Z.g. als herinnering aan de wijnhandel waarvan de stad Damme in de middeleeuwen het stapelrecht bezit ("Biskajers": handelaars). In de loop van de 19de en 20ste eeuw achtereenvolgens in gebruik als graan- en kolenhandel en vervolgens tot het derde kwart van de 20ste eeuw als benzinestation. Naar verluidt gevels ontpleisterd in 1933. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Oorspronkelijk pand van vier traveeën en twee bouwlagen onder twee gekoppelde zadeldaken (nok haaks op straat; Vlaamse pannen); kelderverdieping. Per twee traveeën gevat in geelbruine bakstenen puntgevel met vlechtingen afgeboord aan voor- en achterzijde; topbekroning behouden bij rechterpuntgevel. Muurankers. Arduinen onderdorpels. Rechthoekige muuropeningen waarrond rode bakstenen omlijsting onder ontlastingboog met natuurstenen aanzetstenen; beluikte rondboogvensters in top. Houtwerk met grote roedeverdeling. Deur met gedeeld bovenlicht. Arduinen trap (vier treden). Achtergevel noordzijde met getoogde muuropeningen; zuidzijde grotendeels blind met o.m. ovale muuropening. Bredere linkervleugel uit 1860 met gelijkaardige afwerking en segmentboogvormige poort als doorgang naar achterliggende, 19de-eeuwse bijgebouwen met witgekalkte erfgevels op gepekte plint, uitkomend langs de Speystraat; o.m. stalgebouw onder zadeldak (mechanische pannen) met laadvenster onder overkragend zadeldakje voorzien van houten bebording (deels verdwenen);. Gekasseid binnenerf.
Het 17de-eeuws gedeelte heeft twee kelders: aan noordzijde afgedekt door tongewelf en toegankelijk vanuit het huis; aan zuidzijde kelder eertijds toegankelijk vanaf de straat (pakkelder) van vier traveeën diep en overwelfd door bakstenen kruisribgewelven op consoles; fragmentarisch bewaarde natuurstenen gewelfsleutels met gebeeldhouwd dierfiguurtje. Het linkerhuis bewaart een gotische schouw waarvan rechtstanden bovenaan figuratief uitgewerkt; 17de-eeuwse houten mantel versierd met o.m. knormotief.

DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 162.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.