Herenhuis De Roos

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 27, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis De Roos

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 27/ Kattestraat. Huis z.g. "De Roos", half vrijstaand herenhuis opgetrokken ca. eerste helft van de 19de eeuw, cf. volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (1834). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Oorspronkelijk vrijstaand herenhuis met bijgebouw aan noordzijde, gelegen op een groot ommuurd domein tussen de Kerkstraat (oost), Kattestraat (noord), Sint-Jansstraat (west) en Burgstraat (zuid). Volgens kadaster in 1848 afsplitsing van kleine annex aan de zuidzijde door de toenmalige eigenaar Joannes Franciscus Turgy, ontvanger te Damme (thans deel van nr. 29). Op het einde van de 19de eeuw wordt het huis bewoond door Jacobus Dombrecht, burgemeester van Damme. Volgens iconografische bronnen komt eind 19de-begin 20ste eeuw (vóór 1911) vermoedelijk huidig uitzicht tot stand, o.m. nieuw gevelparement en houtwerk, twee dakkapellen gevelsteen met voorstelling van een roos. In 1971 wordt de grote tuin gehalveerd voor bebouwing langsheen de Kerkstraat (nr. 29) en de noordzijde van de Burgstraat.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); dakkapellen (leien/pannen) bekroond door houten hoofdgestel met ruitmotief onder rondboogfronton. Roodbakstenen lijstgevel op hoge geschilderde en gecementeerde plint; geprofileerde en geschilderde houten kroonlijst op consoles met dropmotief. Gebruik van arduin voor doorlopende dorpels, onderdorpels, sluitstenen en gevelsteen met afbeelding van roos in penant tussen vierde en vijfde travee. Decoratieve veelkleurige tegelfries onder kroonlijst. Centrale travee benadrukt door natuurstenen balkon op consoles met fraaie buikvormige gietijzeren balustrade, thans witgeschilderd. Segmentbogige muuropeningen waarin thans witgeschilderd houtwerk met roedeverdeling in bovenlichten (gekleurd glas); dito toegang met deels beglaasde en van ijzeren hekwerk voorziene vleugeldeur; gedeeld bovenlicht. Nieuwe rolluiken op begane grond. Arduinen trap (twee treden). Voetschraper. Langsheen de Kattestraat, bewaarde verankerde éénlagige achterbouw onder pannen lessenaardak en tuinmuur voorzien van steunberen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. 521.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, 1848/3, 1966/8, 1971/5.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 223 : Mutatiestaten, Damme, 1848/44-45, 1966/111-112, 1971/37.
RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 32-33.
VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme, Gloucestershire, 2003, p. 48.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.