erfgoedobject

Herenhuis De Roos

bouwkundig element
ID
78701
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78701

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis De Roos
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme
  Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kattestraat. Huis "De Roos", half vrijstaand herenhuis opgetrokken circa eerste helft van de 19de eeuw, zie volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (1834).

Oorspronkelijk vrijstaand herenhuis met bijgebouw aan noordzijde, gelegen op een groot ommuurd domein tussen de Kerkstraat (oost), Kattestraat (noord), Sint-Jansstraat (west) en Burgstraat (zuid). Volgens kadaster in 1848 afsplitsing van kleine annex aan de zuidzijde door de toenmalige eigenaar Joannes Franciscus Turgy, ontvanger te Damme (thans deel van nummer 29). Op het einde van de 19de eeuw wordt het huis bewoond door Jacobus Dombrecht, burgemeester van Damme. Volgens iconografische bronnen komt eind 19de-begin 20ste eeuw (vóór 1911) vermoedelijk huidig uitzicht tot stand, onder meer nieuw gevelparement en houtwerk, twee dakkapellen gevelsteen met voorstelling van een roos. In 1971 wordt de grote tuin gehalveerd voor bebouwing langsheen de Kerkstraat (nummer 29) en de noordzijde van de Burgstraat.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); dakkapellen (leien/pannen) bekroond door houten hoofdgestel met ruitmotief onder rondboogfronton. Roodbakstenen lijstgevel op hoge geschilderde en gecementeerde plint; geprofileerde en geschilderde houten kroonlijst op consoles met dropmotief. Gebruik van arduin voor doorlopende dorpels, onderdorpels, sluitstenen en gevelsteen met afbeelding van roos in penant tussen vierde en vijfde travee. Decoratieve veelkleurige tegelfries onder kroonlijst. Centrale travee benadrukt door natuurstenen balkon op consoles met fraaie buikvormige gietijzeren balustrade, thans witgeschilderd. Segmentbogige muuropeningen waarin thans witgeschilderd houtwerk met roedeverdeling in bovenlichten (gekleurd glas); dito toegang met deels beglaasde en van ijzeren hekwerk voorziene vleugeldeur; gedeeld bovenlicht. Nieuwe rolluiken op begane grond. Arduinen trap (twee treden). Voetschraper. Langsheen de Kattestraat, bewaarde verankerde éénlagige achterbouw onder pannen lessenaardak en tuinmuur voorzien van steunberen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nr. 521.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, 1848/3, 1966/8, 1971/5.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 223 : Mutatiestaten, Damme, 1848/44-45, 1966/111-112, 1971/37.
 • RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 32-33.
 • VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, v.z.w. 't Zwin Rechteroever Grondgebied Damme, Gloucestershire, 2003, p. 48.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

 • Is deel van
  Kerkstraat

 • Is deel van
  Stadskern Damme


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis De Roos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78701 (Geraadpleegd op 25-01-2021)