Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 37, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 37. Haaks ingeplant éénlaagshuis, licht vooruitspringend ten opzichte van de rooilijn, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw cf. huidig volume aangeduid op primitief kadasterplan (1834), mogelijk met oudere kern cf. bebouwing weergegeven op Ferrariskaart (1770-1778). In latere fase vergroot en uitgebreid met evenwijdig doch iets lager bijgebouw aan zuidzijde. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Gelegen op driehoekig perceel, palend ten noorden aan de toegangsweg naar de O.-L.-Vrouwekerk en het kerkplein, ten zuiden aan de bakstenen omheiningsmuur van de kerk. Ommuurde tuin aan zuid- en westzijde. Verankerde, grotendeels witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint onder twee parallelle zadeldaken (nok haaks op straat; Vlaamse pannen), links uitlopend in lessenaardak. Twee puntgeveltjes waarin rechthoekige muuropeningen; rood-wit geschilderd houtwerk met grote roedeverdeling; beluikt zoldervenster in top van zuidelijk bijgebouw. Nieuwe, deels beglaasde deur met gestileerd ijzeren hekje en bovenlicht. Kleine natuurstenen mascaron ingewerkt in noordgevel. Beide delen verbonden door bakstenen muurtje waarin kleine toegang.

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM, Fototheek ACL, nr. B141639.
DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 168.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.