erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 78705   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78705

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme
  Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 37. Haaks ingeplant éénlaagshuis, licht vooruitspringend ten opzichte van de rooilijn, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw cf. huidig volume aangeduid op primitief kadasterplan (1834), mogelijk met oudere kern cf. bebouwing weergegeven op Ferrariskaart (1770-1778). In latere fase vergroot en uitgebreid met evenwijdig doch iets lager bijgebouw aan zuidzijde. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.
Gelegen op driehoekig perceel, palend ten noorden aan de toegangsweg naar de O.-L.-Vrouwekerk en het kerkplein, ten zuiden aan de bakstenen omheiningsmuur van de kerk. Ommuurde tuin aan zuid- en westzijde. Verankerde, grotendeels witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint onder twee parallelle zadeldaken (nok haaks op straat; Vlaamse pannen), links uitlopend in lessenaardak. Twee puntgeveltjes waarin rechthoekige muuropeningen; rood-wit geschilderd houtwerk met grote roedeverdeling; beluikt zoldervenster in top van zuidelijk bijgebouw. Nieuwe, deels beglaasde deur met gestileerd ijzeren hekje en bovenlicht. Kleine natuurstenen mascaron ingewerkt in noordgevel. Beide delen verbonden door bakstenen muurtje waarin kleine toegang.

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM, Fototheek ACL, nr. B141639.
DEVLIEGHER L., Damme, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 5, Tielt, 1971, p. 168.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise


Relaties

 • Is deel van
  Kerkstraat

 • Is deel van
  Stadskern Damme

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78705 (Geraadpleegd op 27-11-2020)